Eiendomsopplysninger

Digitale kartdata

Digitale kartdata bestilles gjennom en web-tjeneste hos Infoland. Bestiller må registrere seg som kunde og får en bruker ID og passord.

Tjenesten nås via

Infoland 

Dataene leveres i SOSI-format og DXF-format med koordinater i datum Euref89 og koordinatsystem UTM Sone 32. Dataene oversendes på epost.

Sist oppdatert: 28. november 2014