Situasjonsplaner

Situasjonsplan 

Byggesøknader skal inneholde en situasjonsplan. Dette er en type kart som du henter på kommunens hjemmeside og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket

Informasjonen du sender inn brukes til å plassere tiltaket ditt i offentlige kart, og som dokumentasjon på at alle avstandskrav i loven er overholdt.

Les om stegene her

Steg 1: Hent ut kart og reguleringsbestemmelser

Dette skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart.

Grenlandskart

Steg 2: Hvis situasjonskartet skal skrives ut på papir

PDF'en  må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet.  På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Steg 3: Tegn tiltaket ditt inn på situasjonskartet

Kartet du sender kommunen skal tydelig vise: •lengde og bredde på tiltaket •møneretning •avstand til nabogrense og vei •avstand til annen bebyggelse •parkering, snuareal hvis du skal bygge garasje

Sist oppdatert: 21. juni 2021