Turforslag / kart

Kyststien

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 – 2012 og vil bli videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø. Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no.

Her er kyststiens forskjellige ruter gjennom Bamble kommune

Flere turforslag

Sist oppdatert: 16. desember 2021