Matrikkel

Spørsmål og svar

Hva er matrikkelen?

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister

Hva er et matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Hva er et gårds- og bruksnummer?

Gårds- og bruksnummer er en eiendoms identitet, og kan sammenliknes med et
personnummer

Hva er et bruksenhetsnummer (bolignummer)?

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er leilighetens unike adresse.

Arealoverføring

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre

"Se eiendom"

"Se eiendom" viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer.

Gå til "Se eiendom"

Sist oppdatert: 21. januar 2021