Regulering / plan

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Kommunen skal behandle forslaget innen 12 uker fra det er mottatt. Dersom planen ikke oppfyller alle kravene og kommunen må etterspørre mer informasjon, avbrytes fristen, og fortsetter igjen når kommunen har fått informasjonen.

Behandlingstiden avsluttes når kommunen sender planen videre til offentlig ettersyn.

Kontaktperson: Eva Sætre Andersen - tlf: 35 96 50 99 - Epost

Sist oppdatert: 30. november 2023