Regulering / plan

Planprosessen

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Mer om tjenesten

Kontaktperson

Eva Sætre Andersen - tlf: 35 96 50 99 - Epost

Sist oppdatert: 13. januar 2022