Eik gjenvinningsstasjon

Eik gjenvinningsstasjon

På Eik Gjenvinningsstasjon kan private husholdninger levere hageavfall og alle andre avfallstyper som er gratis å kvitte seg med. All bruk av gjenvinningsstasjonen forutsetter at avfallet sorteres.

Hva kan leveres her?

  • De avfallstypene som kan leveres her er: Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm.

Hva kan IKKE leveres her?

  • Dette kan ikke leveres på Eik: Blandet restavfall, bygge- og rivningsavfall, møbler, madrasser, fliser, vasker, toaletter, gipsplater, gulvbelegg, tepper, stein, murstein, takstein, lecablokker o.l. Dette  leveres til Bjorstaddalen, Rødmyr eller Pasadalen avfallsanlegg.

Åpningstider

Tirsdag: 07.00-19.00

Torsdag: 07.00-19.00 

Pris

Det er gratis å levere avfall på Eik Gjenvinningsstasjon.

Adresse

Dronning Margrethesvei 2, 3960 Stathelle

Telefon

35 96 52 40

Sist oppdatert: 07. mars 2023