Kommunal bolig

Kommunal bolig

Har du behov for en kommunal bolig? Bamble kommune leier ut leiligheter til personer som ikke klarer å skaffe egnet bolig.

 

Tilbudet gjelder for:

  • Personer som har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonsnedsettelse.

  • Vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.

 

Bamble kommune har følgende type boliger

  • Ordinære boliger
  • Tilpassede boliger
  • Borettslagsleiligheter
  • Leieleiligheter i kommunal boligstiftelse 

 

Slik søker du

Du må gjerne sende en digital søknad. (Her vil du bli bedt om å identifisere deg med BankID.) Det er også mulig å sende inn en papirsøknad. Trenger du hjelp til utfylling av søknadsskjema, vennligst ta kontakt med Servicetorget på 35 96 50 00.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema kommunal bolig (PDF)

Fullmakt - personopplysninger og representasjon Denne leveres sammen med søknaden.
 

Sist oppdatert: 02. februar 2024