Avløp - offentlige avløpsanlegg

Generell informasjon 

Kontaktperson: Jens Nygård - tlf: 35 96 58 22 / 913 65 001 - Epost 

Vann og avløpsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, ledningsanlegg og pumpestasjoner for avløpsvann.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 13. juni 2016