Vannforsyning - drikkevann

Generell info 

Kontaktperson: Jens Nygård - tlf: 35 96 58 22 / 913 65 001 - Epost

Vakttelefon: 913 65 000 (Kl. 15:00 - 07:30)

Tjenestebeskrivelse

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Mer om tjenesten

Avdelingens ansvar

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, ledningsanlegg og bassenger for drikkevann, samt drift og vedlikehold av renseanlegg, ledningsanlegg og pumpestasjoner for avløpsvann.

Hovedbase er Salen renseanlegg - på Fagerheim. Adresse: Ørvikveien 24, 3970 Langesund.

Hardheten på drikkevann

Vårt drikkevann: 0,50dH - meget bløtt vann

Les mer
Hardhetsklasse

milligram kalsium per liter     
mg Ca/l

Tyske hardhetsgrader
°dH

Meget bløtt vann

0 - 15  0 - 2,1

Bløtt vann

15 - 35  2,1 - 4,9

Middels hardt vann       

35 - 70  4,9 - 9,8

Hardt vann

70 - 150  9,8 - 21

Meget hardt vann

> 150  > 21
     
Sist oppdatert: 15. november 2021