Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig veg

Avkjørsel

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sender du søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Vegdirektoratet.

Mer om tjenesten

Sist oppdatert: 27. mars 2015