Drift og vedlikehold av kommunalt veiareal

Drift og vedlikehold

Avdelingen har ansvar for vedlikehold av veier og torg, samt anleggsdrift i egne veier. Arbeidet omfatter bl.a. vedlikehold, snømåking, strøing, og asfaltering.

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller sikkerheten.

Kontaktperson

Bjørn Salvesen - tlf: 970 58 600 - Epost

Sist oppdatert: 09. desember 2014