Drift og vedlikehold av kommunalt veiareal

Drift og vedlikehold

Avdelingen har ansvar for vedlikehold av veier og torg, samt anleggsdrift i egne veier. Arbeidet omfatter bl.a. vedlikehold, snømåking, strøing, og asfaltering.

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller sikkerheten.

Kontaktperson er Bjørn Salvesen - tlf: 970 58 600 - Epost

Brøyting og strøing

Alle kommunale veier i Bamble kommune blir brøytet, og mannskapene våre gjør alt de kan for å sikre god framkommelighet.

Dette gjør vi

Ved snøfall starter brøytingen ved ca. 7 cm. Med ressursene vi har tilgjengelig, skal vi normalt klare å komme gjennom alle kommunale veier og andre ansvarsområder innen 12 timer. Hvis det snør tett, kan det av og til se ut som om det ikke er brøytet, men ofte må rodene kjøres flere ganger.

Igangsetting av strøing skjer ved behov etter værsituasjonen. Det blir ikke strødd som forebyggende tiltak da dette er lite hensiktsmessig.     

Det er Statens vegvesen som har ansvar for å brøyte, salte og strø europa- og riksveiene. Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveiene.

Dette kan du gjøre

Det er viktig at biler, tilhengere etc. ikke parkeres i veien. Dette begrenser framkommeligheten til brøytemannskapene og gjør at runden tar lengre tid. Dersom vi ikke kommer frem i det hele tatt, forblir veien ubrøytet.

Er det ikke brøytet der du bor? Om det ikke er brøytet innen 12 timer kan du melde fra. Manglende brøyting og strøing meldes til kommunens Servicetorg som videreformidler beskjeden til kommunalteknikk. 

Innbyggere kan selv hente gratis strøgrus flere steder i kommunen

Snø inn på privat eiendom

Snø som blir brøytet fra kommunal vei og inn i privat innkjørsel kan skape frustrasjon, men det er dessverre vanskelig å komme utenom. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.

Av hensyn til fellesskapet bes grunneiere om å flytte snøen til andre steder på egen eiendom og ikke tilbake i brøytet veibane. 

Sist oppdatert: 10. mars 2023