Feil og mangler på veg og gatelys

Vedlikehold 

Vedlikeholdet av gatebelysningen i kommunen utføres av Laugstol.

Feil eller mangler 

Feil eller mangler på gatelys på kommuneveier må derfor IKKE meldes til Bamble kommune, men til Laugstol.

Melde feil på vei og gatelys

NB! Feil med veilys på veier driftet av Statens Vegvesen (riksveier og større fylkesveier) meldes til Vegtrafikksentralen på telefon 175, eller på e-post: vts-sor@vegvesen.no

Sist oppdatert: 19. august 2019