Varsle om feil

Vedlikehold 

Vedlikeholdet av gatebelysningen i kommunen utføres av Laugstol.

Varsle feil til kommunen

Melde feil

Varsle feil på fylkesvei/gatelys 

Melde feil

NB! Feil med veilys på veier driftet av Statens Vegvesen (riksveier og større fylkesveier) meldes til Vegtrafikksentralen på telefon 175, eller på e-post: vts-sor@vegvesen.no

Varsle feil i strømnettet

Ser du noe du oppfatter som feil eller skader på strømlinjer, strømanlegg eller andre farlige forhold? Sterk vind, snøfall og hærverk kan skape uforutsigbare situasjoner som truer stabil og sikker strømforsyning. Send inn bilde og kort beskrivelse av det du ser.

Melde feil

Sist oppdatert: 21. april 2021