Graving på kommunal veg

Når skal det varsles?

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - f.eks vei, fortausareal eller offentlige plasser. Da skal det varsles om:

  • bruk av stillas til husarbeid
  • graving for å skifte ut vann- og kloakkledninger
  • nybygg
  • tilbygg med videre

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan influere på trafikken på offentlige veier og plasser.Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Retningslinjer for graving i kommunal grunn

Gravemeldingstjenestene i Bamble kommune er samordnet av Geomatikk AS.

Søknad om graving, arbeidstillatelse og kabelpåvisning gjøres via linken https://gravemelding.no/

Oversikt over gravearbeider i Bamble kommune kan sees på http://bamble.gravearbeider.no/

Sist oppdatert: 12. januar 2018