Viltforvaltning

Kontaktperson

Einar Teigen - tlf: 35 96 51 03 - Epost

Vilt- og innlandsfiskenemnda

I Bamble kommune har Vilt- og innlandsfiskenemnda fått delegert ansvaret for alt som hører inn under viltloven og dens forskrifter.

14.12.20 - Informasjon til jegere - Mattilsynet  stanser jakta på andefugler i Sør-Norge. 

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning, er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset mellom ulike områder. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på andefugler i Sør-Norge. 

Link til nettsak hos Mattilsynet

Viltnytt 2020

Viltnytt 2020

Kommunal målsetting - hjortevilt

Kommunen har ansvar for å utarbeide kommunale målsettinger for hjorteviltet 

Målsetting - elg     Målsetting hjort     Målsetting - rådyr

Bestandplaner

Bestandplan Rørholt 2017-2019      Bestandplan Bamble Midt-Øst

Godkjenning av vald

Kommunen skal godkjenne nye vald og endring av vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknadsfrist er 1. mai.

Godkjenning/endring av vald 

Søknad

Minsteareal for hjortevilt

Det er åpnet for jakt på elg, hjort, rådyr og bever. Gjeldende minsteareal i Bamble kommune er:

Elg: 3500 daa, Hjort: 2500 daa, Rådyr: 300/600 daa (differensiert), Bever: Tildelingsgrunnlag 500 daa

Forvaltning av elg og hjort

Bamble kommune er nå inndelt i to bestandsplanområder som får tildelt kvote på elg og hjort etter godkjent bestandsplan. Vald som ikke er i bestandplansamarbeid får direkte tildeling hvert år. Tildelte kvoter og fellingsresultat blir ført i hjorteviltregisteret.

Fellingsavgift

Valdene i Bamble betaler fellingsavgift for skutte elg og hjort etter maksimumssatsene fastsatt av Miljødirektoratet

Fellingsavgiftssatser

Ettersøk/avliving av skadet storvilt

Kommunen har ansvar for ettersøk og avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakt. Slike ettersøk utføres av Vilt- og innlandsfiskenemnda. Ved påkjørsler av storvilt varsles først politiet (tlf. 02800) som så igjen varsler Vilt- og innlandsfiskenemnda.

Felling av hjortevilt og bever som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfelle gi fellingstillatelse på hjortevilt og bever utenom ordinær jakttid for å avverge skade på avling, husdyr, skog, fisk, vann eller annen eiendom. (Naturmangfoldloven § 18)

Jakttider

Sist oppdatert: 15. desember 2020