Frisk Bris

 

Hva er Frisk Bris? 

På Frisk Bris ser vi mennesket i et helhetsperspektiv. Her er alle sider viktige; fysiske, psykiske og sosiale. Kropp og sjel henger sammen. Vi ønsker at alle som mottar tilbud hos oss skal oppleve at innholdet i oppfølgingen fører til mer overskudd og evne til å endre kursen mot egne mål på ulike livsområder. Dette krever en aktiv deltagelse av den enkelte. Med utgangspunkt i deltagerens ressurser finner vi sammen mål som er realistiske og mulige.

Her er noen av de virkemidlene vi bruker for å hjelpe mennesker til å nå sine mål

  • Trening (Styrke og kondisjonstrening, Stressmestring/Yoga m.m)
  • Kostholdsoppfølging
  • Foredrag innen psykolgi, motivasjon og livsmestring basert på anerkjent metodikk
  • Jobbsøking/CV-skriving/interessekartlegging/intervjutrening m.m
  • Arbeidsmuligheter
  • Arbeidsutprøving i ordinære bedrifter
  • Koordinering av behandling og oppfølging

 

Leter du etter ansatte i Frisk Bris, se nederst på siden.

Våre tilbud

Arbeidsrettet rehabilitering - arbeid som mål

Målet med programmet er å hjelpe deg til å oppnå en bedre funksjon slik at du kan få tilbake eller ta vare på arbeidevnen. Vi jobber sammen med den enkelte og lager en individuell plan som innholder aktivteter på Frisk Bris, koordinering av tjenester og arbeidsutprøving.

Frisk Bris skreddersyr individuell rehabilitering som skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til å mestring av helserelaterte, miljømessige og personlige forhold som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Tilbud til deg som på grunn av psykiske plager har problemer med å mestre jobben

Her vil du få en samtale med psykiatrisk sykepleier som sammen med deg vil lage en plan for behandling for å hjelpe deg tilbake til ditt arbeid. Her benyttes psykologtjenester, tilbudet på Frisk Bris, koordinering med arbeidsgiver m.m

Hver tredje av oss sliter med den psykiske helsen i løpet av året! Hver andre vil oppleve dette i et livsløp.

Dette betyr at det normalt og noen ganger kjenne seg sliten, maktesløs og engstelig. Men at det da også er viktig å ta psykiske helseplager på alvor, og få riktig hjelp og støtte. 

Tilbud til deg som ønsker en livsstilsendring - Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr hjelp til deg som ønsker å endre livsstil og få mer overskudd i hverdagen gjennom fysisk aktivitet, røykesluttveiledning og kostholdsveiledning. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og være en effektiv del av behandling og rehabilitering av en rekke sykdommer (diabetes, KOLS, hjerte- og karsykdommer, depresjoner m.m) Søk opp Frisklivssentralen Bamble på facebook for mer informasjon.

For brukere med diabetes eller KOLS samarbeider vi tett med medisinsk personell på Helsehuset (helsestasjonen for voksne) for å skreddersy oppfølgingen.   

Frisk Bris Ungdom

På Frisk Bris har vi flere ulike tilbud til ungdom som ønsker hjelp til å fullføre skole eller hjelp til arbeidslivet. Vi har tilbud til de som både er i og utenfor skole og arbeidsliv.

Los-prosjektet

Vi har et frivillig tilbud for ungdom mellom 12 og 24 år, som ønsker hjelp til å fullføre skolegang. Dette kalles LOS-prosjektet. Vi kan tilby tett, individuell oppfølging og det er eleven selv som bestemmer delmålene. Hovedmål med LOS-funksjonen er å hjelpe elevene til å mestre utfordringer i forhold til å stå i skole, og bidra til å lose vei i de ulike tilbudene som allerede finnes. 

Talenthuset

Frisk Bris og NAV Bamble har etablert et talenthus hvor ungdom sum står utenfor skole og arbeid får mulighet til å utvikle seg og mestre i et felleskap. Talenthuet er samlokalisert med Frisk Bris på Knutepunktet. På talenthuset jobber vi med et tilrettelagt motivasjons- og mestringsprogram som kombineres med Frisk Bris øvrige tilbud.

IPS prosjektet i Bamble kommune

Frisk Bris, NAV og DPS har med støtte fra Helsedirektoratet etablert et 3-årig prosjekt. Prosjektet baserer seg på en metodikk som har vist seg svært effektiv for å hjelpe mennesker med psykiske plager inn i det ordinære arbeidsliv.

Individuell jobbstøtte skal alltid være integrert med helsetjenester, det vil si at behandler og jobbspesialist samarbeider med deg om felles mål mot arbeid eller utdannelse. Jobbspesialisten samarbeider også tett sammen med din NAV veileder for individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske stønader/ytelser.

Vi jobber etter noen sentrale prinsipper:

Deltakelse i IPS er basert på eget ønske og valg.
IPS-tjenestene er en integrert del av behandlingen.
Målet er ordinær, lønnet jobb.
Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske stønader/ytelser.
Jobbsøk starter raskt
Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset arbeidstaker og arbeidsgiver.
Jobbsøk skjer ut fra deltakerens ønsker, interesser og ferdigheter.
Systematisk jobbutvikling med grunnlag i den enkeltes ønsker og mål.  

Les mer om metoden her

Hvordan søke plass?

Hvem kan søke inn personer til Frisk Bris? Frisk Bris skal fungere så sømløst og fleksibelt som mulig. Vi har utarbeidet et enkelt henvisningsskjema som kan sendes til oss.

Vår adresse er: Bamble kommune v/Frisk Bris PB 80 3993 Langesund.

Dersom du ønsker å drøfte om personen kan nyttigjøre seg av noen tilbud på Frisk Bris, så ikke nøl med å ta kontakt på telefon eller mail. Informasjon finnes nederst på siden.

For nedenforstående instanser, søk via dette. Er du fastlege kan du sende henvisning elektronisk til Bamble kommune. Ring oss på 91164780 dersom noe er uklart.

NAV
Fastleger
Sykehuset og kommunale avdelinger
Privatperson

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med hva du må gjøre for å få et tilbud på Frisk Bris.

Aktuelle skjema

Henvisningsskjema

 

Hvem er vi?

Henning Weider
Daglig leder: - tlf: 911 64 780 - Epost
Er utdannet idrettspedagog med tilleggsutdannelser. Har jobbet med aktivitet, mestring og rehabilitering: for arbeidstakere, innenfor psykiatrien, i skoleverket, treningssenterbransjen og med idrettsutøvere.

Linda Gundersen-Aksnes
Jobbspesialist og Frisklivskonsulent: - tlf: 903 67 007 - Epost
Sykepleier og ernæringsrådgiver med lang erfaring fra arbeid med å hjelpe mennesker til å gjennomføre livsstilsendring. Har tilleggsutdannlse innen psykisk helsearbeid og hjelper deltagere på Frisk Bris til å klare å stå endringer/belastninger.

Inger-Marie Thorvaldsen
Fysioterapeut: - tlf: 913 65 030 - Epost
Har erfaring fra kommunehelsetjeneste og sykehus. Jobber med å skreddersy rehabiliteringsprogram i forhold til funksjonsnivå. Arbeider også i Frisklivssentralen.

Sølvi Abrahamsen
Sykepleier innen psykisk helse: - tlf: 913 65 122 - Epost
Sølvi er utdannet sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse. Hun jobber med å hjelpe sykmeldte arbeidstakere med psykiske plager til å få koordinert hjelp og riktig behandling.

Sonja Strube
Skolelos: - tlf: 915 16 492 - Epost
Lang erfaring med å jobbe med unge mennesker som skal finne sin vei inn i skole- og eller arbeid. 

Therese Suarez
Sosionom og Adm. konsulent: - tlf: 48137426 - Epost

Jobber med ungdom som står utenfor skole og arbeid for at de  skal klare å bruke talentene sine. 

Stig Andersen
Miljøterapeut Frisk Bris Ungdom - tlf 48266874
Er utdannet barnevernspedagog. Arbeider i Frisk Bris ungdom med å finne muligheter sammen med unge mennesker i Bamble som står utenfor skole- og/eller arbeid.

Bjørnar Ødegård

Jobbspesialist - 94161781
Har en bachelor i folkehelsearbeid og et fagbrev som elektriker. Jobber med å finne rett jobb for de som er på AFT-tiltaket på Frisk Bris. Er også ansatt i IPS prosjektet Bamble. (.pdf)

Bjørn Inge Eek

Jobbspesialist - 46858429
Har en bachelor i fysisk aktivitet og helse. Har lang erfaring fra forsvaret. Jobber med å finne rett jobb for de som er på AFT-tiltaket på Frisk Bris. Er også ansatt i IPS prosjektet i Bamble. 

 

Hvor er vi?

Vi holder til i nye flotte lokaler på Knutepunktet i Bamble. 
Besøksadressen: Tønderveien 9, 3961 Stathelle

Her holder vi til!

Program Frisk Bris

Program Frisk Bris

Evalueringsrapport av Frisk Bris uført av Omsorgsforskning

Evalueringsrapport 2016

Evalueringsrapport 2018

Årsrapporter Frisk Bris

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Strategiplan 2020 - 2024

 

Sist oppdatert: 15. november 2023