Tjenestekontoret og søknader

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og vi reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle din søknad trenger vi ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Åpningstider - telefontid

Mandag til fredag kl. 09.00 – 14.00

Møter med saksbehandler må avtales i forkant

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester, er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefon til Tjenestekontoret: 913 65 031

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND

Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND

e-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Helse- og omsorg har ett søknadsskjema for alle tjenester. Søknadsskjema sendes inn sammen med fullmakt.

Søknadsskjema

Forskrift om tildeling av langtidsplass

Hvordan søke?

Du kan selv velge om du ønsker å laste ned skjemaene til din egen PC, skrive ut, fylle ut og sende inn, eller besøke servicetorget på rådhuset i Langesund for å motta et der.   (Fullmaktskjemaet er innsendbart)

Hvor sendes skjemaene?

Bamble kommune
Helse og omsorg
Postboks 80
3993 Langesund

Informasjon om IPLOS / KPR 

Hvis du søker om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt.

Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Mer om registrene kan du lese ved å klikke på den grønne knappen.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 02. februar 2021