Søk barnehageplass

OPPTAK AV NYE BARN TIL PRIVATE OG KOMMUNALEBARNEHAGER I BAMBLE

Rett til barnehageplass

Ifølge Lov om barnehager har barn som fyller ett år i august eller er eldre, rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt, men ikke i en bestemt barnehage.

Rett til barnehageplass forutsetter at det er søkt om plass innen søknadsfristen, 1. mars.

Søknadskjema

Søk barnehageplass

Hvordan søke barnehageplass

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak av nye barn. Det vil si at foresatte fyller ut ett søknadsskjema som gjelder for alle barnehagene, både private og kommunale. Muligheten for å søke barnehageplass innenfor hovedopptaket starter 1. februar. Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

De som ikke har barnehageplass inneværende barnehageår, må søke på nytt.

De som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt.

Om søknadsprosessen

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

Enkelte barn har rett til prioritet. Se mer under «Lover og retningslinjer». Hvis du søker om prioritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene for de kommunale barnehagene finner du nederst på denne siden. Vedtektene for de private barnehagene ligger på den enkelte barnehages nettside.

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 

Kommunale barnehager

Nustad barnehage

35 96 59 33

Falkåsen kunst – ogkulturbarnehage (3-6 år)

 
35 97 64 01

Sundby barnehage

35 97 26 19

Rønholt barnehage

35 96 57 95

Falkåsen barnehage
Avd. Lyngbakken (0-3år)


35 96 10 55

Uksodden barnehage

35 96 64 31

Grasmyr naturbarnehage.

35 96 59 20

 

 

Private barnehager

Tirilltoppen barnehage

35 96 09 77

Grashoppa barnehage

35 96 65 36

Solstua kulturbarnehage

35 96 38 00

Stokkevannet barnehage

35 97 65 60

Barnehagen Marthas Hage

37 07 15 94

 

 

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Sist oppdatert: 17. november 2020