Barnehager

 

Åpner dører mot verden og framtida

Enhet for oppvekst har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal
oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Barnehagene i Bamble

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage 

Stokkevannet barnehage

Private barnehager

Barnehageplass

Søk barnehageplass

Trygt og godt barnehagemiljø

Trygt og godt barnehagemiljø

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Bamble

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Bjørg Rein

Telefon: 35 96 50 30

Virksomhetsleder: Linda Fedje

Send e-post

Sist oppdatert: 03. mai 2024