Uksodden barnehage

Velkommen til Uksodden barnehage

Uksodden barnehage er en 3-avdelingsbarnehage, som ligger på Herre. Vi har 14 plasser for barn under 3 år, og 36 plasser for barn over 3 år. Barnehagen har et stort uteområde med utfordringer for alle aldersgrupper. Den ligger i naturskjønne omgivelser med skogen som nærmeste nabo, og der har vi ei lita hytte som blir benyttet ofte.

Kosthold

Barnehagen har full kost. Det innebærer at vi tilbyr tre måltider hver dag. Barnehagen forholder seg til kostholdsrådene for barnehager fra helsedirektoratet.

Vi serverer daglig brød og knekkebrød og et godt variert utvalg av pålegg. Vi har blant annet alltid et fiskeprodukt som et av påleggsalternativene. Ved ett av de daglige måltidene serveres frukt eller grønnsaker. Brødmåltider erstattes noen ganger med havregryn.

En gang i uka serverer vi et varmt måltid. Til de varme måltidene serveres det ofte grønnsaker eller salat og jevnlig serveres det fiskeretter. Av drikke serverer vi vann eller melk.

Åpningstid: 07.00-16.30

Telefon: 35 96 54 98

Styrer: Katrine Bull

Besøksadresse: Strandveien 6B, 3965 Herre

Postadresse: Bamble kommune v/ Uksodden barnehage, Postboks 80, 3993 Langesund

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Avdelingene

Løvetann- Telefon: 409 17 908

Smørblomst - Telefon: 409 17 910

Skogstjerna - Telefon: 481 53 588

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

MyKid - Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

Det å begynne i barnehagen er for barna en stor overgang. Enten en overgang fra å ha vært hjemme med foresatte eller andre eller en overgang fra en annen barnehage. Vi er uansett opptatt av å skape en trygg og forutsigbar ramme rundt denne overgangen.

I barnehagen kaller vi den første tiden etter oppstart i barnehagen vår for tilvenning. Rutinene våre for oppstart og tilvenning starter før selve oppstartdagen. Foresatte får informasjon fra barnehagen og barn og foresatte kan komme på besøk før oppstart dersom man ønsker det. For de barna som har oppstart på høsten inviteres foresatte til foreldremøte før sommeren. For noen barn gjennomfører vi samtaler før barnet begynner i barnehagen. Det kan være barn med spesielle behov, familier i en spesiell livssituasjon eller andre forhold rundt barnet eller familien som er årsak til at det er behov for en tidlig samtale. Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med oss dersom en slik tidlig samtale kan være aktuelt.

Når barnet begynner i barnehagen er foresatte sammen med barna de første dagene. Det avtales med den enkelte avdeling hvordan oppstarten og tilvenningsperioden best gjennomføres for det enkelte barn. Barna og foresatte får en spesiell kontaktperson som følger opp ekstra i tilvenningsperioden. Det gjennomføres individuelle oppstartsamtaler for alle i løpet av de første dagene etter oppstart.

Barnehagens egenart

Vi har en naturprofil med fokus på oppdagelsesglede, lekende læring, nysgjerrighet og kreativitet hos barn og voksne i et sosialt felleskap. Gjennom flere år har vi opparbeidet en kultur, hvor naturen og nærmiljøet som leke- og læringsarena har vært et utgangspunkt for vår planlegging og tilrettelegging av barnas hverdag. Naturen har utfordringer for alle, og serverer et mangfold av opplevelser, oppdagelser og muligheter hvor hele kroppen og alle sanser kan tas i bruk.

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: ”Åpner dører for verden og framtida”.

I Uksodden barnehage skal barn og foresatte bli møtt av voksne som fokuserer på barnas og sine egne ressurser, som ser det unike i hvert barn, deres kompetanser og potensial.

Barnehagens visjon er; «Mulighetenes barnehage – åpner dører mot verden og framtida».

Samarbeidsutvalg

Ida-Synnøve Lenasdatter Rinden – foreldrerepresentant – leder

Chris Willy Grunnsund – foreldrerepresentant – nestleder

Ida Ek-Rambo – foreldrerepresentant

Anita Langtind – ansattrepresentant

Senada Våtvik – ansattrepresentant

Supaporn Riis – ansattrepresentant

Vegar Johnsen – politisk representant

Årsplan

Årsplan 2023-2024 

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP) har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, samt sikre implementeringen av rammeplanen. I år er satsningsområde for barnehagene i Bamble kommune LEK OG INKLUDERING. Det er utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene som har som intensjon å bidra til at det jobbes målrettet med kompetansebygging for å sikre god kvalitet for alle barn i kommunen, og hver barnehage har laget sin egen kompetanseplan med målsettinger og tiltak.    

Plan for kompetanseutvikling

Andre barnehager i Bamble:

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Stokkevannet barnehage

Sundby barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 16. januar 2024