Rønholt barnehage

Velkommen til Rønholt barnehage

Rønholt barnehage er en basebarnehage med barn fra 0-6 år, med 36 plasser over 3 år og 14 plasser under 3 år. Vi holder til i flotte, nye lokaler ved Rønholthallen. Vi har et spennende uteområde og store og varierte skogsområder i umiddelbar nærhet. I gangavstand har vi både gapahuk, leirplasser i skogen, stor akebakke og lekeplass. Skole, SFO og den nye idrettshallen er i direkte tilknytning til barnehagen.
Kosthold
Vi har fullkost, og serverer 3 måltider hver dag. Maten er sunn og næringsrik og vi følger nasjonale kostholdsråd og retningslinjer. Vi er Fiskesprell og 5 om dagen barnehage. Det betyr at barna får tilbud om fisk eller fiskepålegg hver dag og at vi tilbyr frukt eller grønnsaker hver dag. Personalet er kurset i kosthold og ernæring gjennom Fiskesprell, og har således god kunnskap om barn og kosthold

Åpningstider: 06.45-16.45

Kontaktinformasjon

Styrer: Astrid Helena Halvorsen

Besøksadresse: Rønholtveien 71, 3967 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune v/ Rønholt barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Telefon : 35 97 57 95

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

MyKid - Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god tilvenningsperiode i barnehagen. Når nye barn begynner i Rønholt barnehage må foresatte være med barna minimum de tre første dagene. Dette gir både barn og foreldre mulighet til å begynne å etablere relasjon med personalet, noe som betyr mye for at barnet skal utvikle trivsel og trygghet i barnehagen.
Barnet får en voksenkontakt i barnehagen første dagen som har spesielt ansvar for oppfølgingen av barnet ved oppstart. Viser det seg at foresatte og barn etter tre dager har behov for flere tilvenningsdager, legger vi til rette for det. Uansett vil det være godt for barnet og ikke ha alt for lange dager i barnehagen de første ukene. Tredje dagen gjennomfører vi en bli kjent samtale med foresatte.

Barnehagens egenart

Barn i Rønholt barnehage skal få muligheten til å være mye ute og vi legger til rette for mye fysisk aktivitet. Vi har fokus på oppdagelsesglede, lekende læring, nysgjerrighet og kreativitet hos barn og voksne i et sosialt felleskap med mye humor og glede. Vi skal forske og undre oss sammen med barna og stimulere til begeistring og glede med å utforske naturen og nærmiljøet.

Rønholt barnehage har en flott beliggenhet med skogen og idrettshallen som nærmeste nabo. Ved å bruke idrettshallen aktivt vil vi introdusere barna for ulike ball aktiviteter, klatring, turning, dans og lignende. Nærmiljøet brukes aktiv og som bondevenn vil barna få mulighet til å være med i unike læringsmiljøer.

"Livet er som å sykle. For å holde balansen må du fortsette å bevege deg" - Albert Einstein

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida».

Rønholt barnehage jobber etter slagordet «Vi kan, vi vil, vi gjør!» Læring, mestring og glede i hverdagen.

Samarbeidsutvalg

Henrik Torstensen, Leder                               

Elly Charleen Kvernberg , Foreldrerepresentant           

Heidi Maria V. Nilsen, Foreldrerepresentant

Sarah Helene Glenna, Ansatterepresentant                

Solfrid Skaugen, Ansatterepresentant

Aud Ragnhild Rørholt, Ansatterepresentant

Styrer er sekretær

Politisk representant: Vibeke- Emilie Abrahamsen

Årsplan

Årsplan 2023-2024

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP) har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, samt sikre implementeringen av rammeplanen. I år er satsningsområde for barnehagene i Bamble kommune LEK OG INKLUDERING. Det er utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene som har som intensjon å bidra til at det jobbes målrettet med kompetansebygging for å sikre god kvalitet for alle barn i kommunen, og hver barnehage har laget sin egen kompetanseplan med målsettinger og tiltak.

Plan for kompetanseutvikling

Andre barnehager i Bamble

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Stokkevannet barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 16. januar 2024