Rønholt barnehage

Nyheter 

Om barnehagen

Rønholt barnehage er en basebarnehage med barn fra 0-6 år, med 36 plasser over 3 år og 14 plasser under 3 år. Vi holder til i flotte, nye lokaler ved Rønholthallen. Vi har et spennende uteområde og store og varierte skogsområder i umiddelbar nærhet. I gangavstand har vi både gapahuk, leirplasser i skogen, stor akebakke og lekeplass. Skole, SFO og den nye idrettshallen er i direkte tilknytning til barnehagen. Vår åpningstid er 07.00 – 17.00.

Postadresse: Bamble kommune v/ Rønholt barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida».

Rønholt barnehage jobber etter slagordet «Vi kan, vi vil, vi gjør!» Læring, mestring og glede i hverdagen.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart

Barn i Rønholt barnehage skal få muligheten til å være mye ute og vi legger til rette for mye fysisk aktivitet. Vi har fokus på oppdagelsesglede, lekende læring, nysgjerrighet og kreativitet hos barn og voksne i et sosialt felleskap med mye humor og glede. Vi skal forske og undre oss sammen med barna og stimulere til begeistring og glede med å utforske naturen og nærmiljøet.

Rønholt barnehage har en flott beliggenhet med skogen og idrettshallen som nærmeste nabo. Ved å bruke idrettshallen aktivt vil vi introdusere barna for ulike ball aktiviteter, klatring, turning, dans og lignende. Nærmiljøet brukes aktiv og som bondevenn vil barna få mulighet til å være med i unike læringsmiljøer.

"Livet er som å sykle. For å holde balansen må du fortsette å bevege deg" - Albert Einstein

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

 

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

·         Kosthold og matglede

·         Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Barna i Bamble:

·         møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne

·         får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape

·         møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse

 

·         møter personal som inspirerer til matglede

·         deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter

·         deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Mer informasjon om Liv og røre

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

 

 

Fysisk aktivitet

Friskusene i farta - Fiffen gjør barnehagebarna sprekere. Fysisk aktivitet er et satsingsområde i bamblebarnehagene, og Fiffen hjelper oss å få satt dette inn i et system. Fiffen er ei gruppe som består av aktivitetskontakter fra de private og kommunale barnehagene i Bamble. Gruppa blir ledet av en fysiterapeut. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

Fiffen møtes 4-6 ganger i året. Da deler de erfaringer, og blir kurset for å bli bedre rustet til å sette fysisk aktivitet på dagsorden i egen barnehage. Hver barnehage har en plan for fysisk aktivitet. Noen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin profil, mens andre for eksempel har lagt fysisk aktivitet i utetida.

I fjor startet gruppen opp med «Aktivitetskortet». Dette er et skjema med mange ulike aktiviteter som kan gjøres i barnehagen. Hver avdeling får et eget kort, hvor de krysser av når aktiviteten er gjort. Her blir det en konkurranse mellom barnehagene på hvem som leverer kortet med flest avkryssede aktiviteter vinner, og dermed har vært i mest fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet i Bamblebarnehagene på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Mat og måltider

Rønholt barnehage er «Fiskesprell» og «Mer»- barnehage. Barna får frukt eller grønnsaker hver dag, og vi tilbyr melk eller vann til alle måltider. I Rønholt er det full kost og fokuset er på sunne holdninger til mat og valg av sunn mat.

Fiskesprell

Barnehagens aktivitetskalender

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2021-2022 (F.o.m 1. februar 2021)

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 27. september 2021