Sundby barnehage

Tlf: 35 97 26 19 - epost: lissbeth.varnes@bamble.kommune.no - Adresse: Sykehjemsveien 2, 3960 Stathelle

Nyheter 

Om barnehagen

Sundby barnehage har til sammen 50 plasser fra 0-6 år fordelt på 3 avdelinger. Sundby barnehage har naturen tett på, med både skogen og Dammane som innbyr til mye utforsking og gir fine turmuligheter. Bamble helsehus er vår nærmeste nabo, og vi har et fint samarbeid med noen felles tradisjoner.

Vi har ledige plasser for høsten 2021. Velkommen til oss!

Vår åpningstid er fra kl. 07.00 - 16.45.

Kontakt avdelingene: 
Bikuben      916 09 756
Froskebua   915 89 451
Kaninstua   916 08 320

Sundby barnehage på Facebook

Barnehagens prosjekter og hverdagsliv - BLOGG 

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: VI ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FRAMTIDA

Barnehagen er med på å åpne dører for barna ved å hjelpe dem til å tro på egne ferdigheter og læring, hjelpe dem til å kjenne tilhørighet og til å se at de har en viktig stemme inn i fellesskapet.

Sundby barnehage sin visjon: VI SETTER SPOR

Vi setter ut spor for å vekke nysgjerrighet, refleksjon og inspirasjon til lek.
Vi bruker 100 språk, hundre ulike uttrykksmåter. Vi gir barna inntrykk som blir til uttrykk.
Vi er varme og tydelige voksne som setter spor hos barna
Vi setter spor i nærmiljøet
Barna setter spor etter seg

Profil og satsningsområde

I Sundby barnehage har vi latt oss inspirere av Reggio Emilia-filosofien fra Italia. Vi vil være en barnehage for hele mennesket, hvor barnet kan bruke alle sine uttrykksmåter og hvor kreativitet og glede setter spor hos barnet.

Vi har valgt ut tre fokusområder fra Reggio Emilia-filosofien. Personalet har et barnesyn som sier at barnet selv er byggeren av egen kunnskap. Det fysiske miljøet i barnehagen er å regne som den tredje pedagog. Miljøet preges av tilgjengelighet, utfordring, utforsking og eksperimentering. Vi dokumenterer barnas hverdag, en dokumentasjon som fører til refleksjon både hos barn og voksne. Fra dekorasjon til refleksjon.

De tre siste årene har vi hatt tematittelen «Forskere i farta!» på vårt temaarbeid. Ideen er å koble det forskende barnet med digitale praksis og bevegelsesglede som er satsningsområdet vårt. Vi har mye nytt digital materiell og barna har fått prøvd seg på Blue Bot, Easy Scope (digitalt mikroskop), QR-koder, projektor, Smartboard, kamera og mye mer. Dette brukes både ute og inne.

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

  • Kosthold og matglede
  • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Liv og røre veileder

Barna i Bamble:

  • møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne
  • får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape
  • møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse
  • møter personal som inspirerer til matglede
  • deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter
  • deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Mer informasjon om Liv og røre

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

Mat og måltider

Sundby barnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren tre ganger i uka. Varm mat får barna hver fredag, og frukt får de hver dag. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Sundby barnehage er en «Fiskesprell og fem om dagen barnehage» hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt, skal inngå i det daglige mattilbudet. Vi henter også inspirasjon på Matjungelen. Les mer om prosjektene på: Fiskesprell   og  Fem om dagen.

Barnehagens aktivitetskalender

Barnehagens aktivitetskalender

Livsgledebarnehage

Sundby barnehage er en livsgledebarnehage. Vi har inngått en avtale med stiftelsen Livsglede for Eldre. Det betyr av vi besøker Bamble Helsehus jevnlig og skaper gode opplevelser gjennom felles opplevelser. Vi har også fått noen flotte, gule T-skjorter som vi har på når vi går dit. Vi har i ca. 5 år nå vært på Generasjonssang på dagavdelingen med de eldste barna. Dette foregår annenhver uke og med fast program. Gamle og unge synger gamle (og noen nye) barnesanger med bevegelser. Dette er til stor glede for store og små. Vi håper at koronapandemien snart er over og at vi igjen kan synge sammen med de eldre på dagavdelingen.

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2021-2022 (F.o.m 1. februar 2021)

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan 2021/2022

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager:

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Uksodden barnehage 

Sist oppdatert: 08. oktober 2021