Sundby barnehage

Velkommen til Sundby barnehage

Sundby barnehage har til sammen 50 plasser fra 0-6 år fordelt på 3 avdelinger. Sundby barnehage har naturen tett på, med både skogen og Dammane som innbyr til mye utforsking og gir fine turmuligheter. Bamble helsehus er vår nærmeste nabo, og vi har et fint samarbeid med noen felles tradisjoner.
Kosthold

Barnehagen har full kost. Det vil si at barna får 3 måltider om dagen.Ferskt brød kommer fra bakeren tre dager i uken.Varm mat med hovedvekt på fisk får barna hver fredag og frukt får de hver dag.Melk og vann er drikke til maten.
Vi har også en liten grønnsakhage som barna påFroskebua har vært med på å plante og passe på.

Sundby barnehage er:” Fiskesprell” og” MER”- barnehage hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat og frukt og grønt skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.Sundby barnehage er en Liv og Røre barnehagen som omfatter både matglede og bevegelsesglede. 

Åpningstid: 07.00-16.45

Styrer: Lissbeth Varnes

Telefon: 95 20 93 97

Besøksadresse: Sykehjemsveien 2, 3961 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune v/Sundby barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 97 26 19

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Kontakt avdelingene: 
Bikuben      916 09 756
Froskebua   915 89 451
Kaninstua   916 08 320

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

MyKid - Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

Den første overgangen barna opplever er når de begynner i barnehagen.Dette første møte med barnehagen kan for mange barn føles overveldende. Det er mangebarn og mange voksne å bli kjent med og trygg på. Derfor får hvert barn og deres familie enprimærkontakt i personalet. Barnet får da en person å forholde seg til i starten, så kan flereog flere introduseres etter hvert.
I denne første overgangen for barnet er det viktig å værelydhør overfor barnets reaksjoner, og ta det i barnets tempo. Vi vil i størst mulig gradforhindre stress hos barnet.

Vi har foreldremøte for alle nye på våren og tilbyr alle å komme på besøk før sommerferien.Oppstartsamtale med foresatte en av de første dagene etter oppstart.Vi har også interne overgangsrutiner mellom avdelingene.

Barnehagens egenart

I Sundby barnehage har vi latt oss inspirere av Reggio Emilia-filosofien fra Italia. Vi vil være en barnehage for hele mennesket, hvor barnet kan bruke alle sine uttrykksmåter og hvor kreativitet og glede setter spor hos barnet.

Vi har valgt ut tre fokusområder fra Reggio Emilia-filosofien. Personalet har et barnesyn som sier at barnet selv er byggeren av egen kunnskap. Det fysiske miljøet i barnehagen er å regne som den tredje pedagog. Miljøet preges av tilgjengelighet, utfordring, utforsking og eksperimentering. Vi dokumenterer barnas hverdag, en dokumentasjon som fører til refleksjon både hos barn og voksne. Fra dekorasjon til refleksjon.

«De siste to årene har vi hatt tematittel «Inkluderende lek gjennom skapende materialer». Vi har hatt fokus på inkludering gjennom flere år og har blitt interessert i hva rommet og materialene kan gjøre med leken og inkluderingen. Vi legger opp til ulike «møteplasser» i barnehagen hvor barn kan ha ulike former for lek. Det har gitt resultater i forma v endring i barns lek og vi har sett færre konflikter mellom barn. Vi tror at dersom barna er sammen om noe, i dette tilfellet åpent lekemateriell, kan det være en av flere metoder for å oppnå et inkluderende fellesskap hos barna.

Livsgledebarnehage
Sundby barnehage er en livsgledebarnehage. Vi har inngått en avtale med stiftelsen Livsglede for Eldre. Det betyr av vi besøker Bamble Helsehus jevnlig og skaper gode opplevelser gjennom felles opplevelser. Vi har også fått noen flotte, gule T-skjorter som vi har på når vi går dit. Vi har i ca. 5 år nå vært på Generasjonssang på dagavdelingen med de eldste barna. Dette foregår annenhver uke og med fast program. Gamle og unge synger gamle (og noen nye) barnesanger med bevegelser. Dette er til stor glede for store og små. Vi håper at koronapandemien snart er over og at vi igjen kan synge sammen med de eldre på dagavdelingen.

Barnehagen på sosiale medier

Sundby barnehage på Facebook

Barnehagens prosjekter og hverdagsliv - BLOGG 

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen.
Vår felles visjon er: Vi åpner dører for verden og framtida.
Barnehagen er med på å åpne dører for barna ved å hjelpe dem til å tro på egne ferdigheter og læring, hjelpe dem til å kjenne tilhørighet og til å se at de har en viktig stemme inn i fellesskapet.

Sundby barnehage sin visjon: VI SETTER SPOR

Vi setter ut spor for å vekke nysgjerrighet, refleksjon og inspirasjon til lek.
Vi bruker 100 språk, hundre ulike uttrykksmåter. Vi gir barna inntrykk som blir til uttrykk.
Vi er varme og tydelige voksne som setter spor hos barna
Vi setter spor i nærmiljøet. Barna setter spor etter seg

Samarbeidsutvalg

-Alle foreldre er medlemmer i foreldrerådet.

-Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeide mellom

hjem og barnehage.

-Foreldrerådet velger 3 representanter til samarbeidsutvalget. (en fra hver avdeling)

-Samarbeidsutvalget har repr. fra foreldre, personale og eier (politiker). Styrer er sekretær i samarbeidsutvalget

Foreldrerepresentanter:

Merete Mathisen , Leder

Linn Michelle Torgersen, medlem

Glenn Alm Abrahamsen, medlem

Personalrepresentanter:

Line Boseth Johansen

Tone Bjørnstad

Dise Kylstad

Politikerrepresentant:

Torhild E. Espeland

Vara: Anja Ehmke Jeremiassen

Lissbeth Varnes, styrer er sekretær i Samarbeidsutvalget

Årsplan

Årsplan 2023/2024

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP) har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, samt sikre implementeringen av rammeplanen. I år er satsningsområde for barnehagene i Bamble kommune LEK OG INKLUDERING. Det er utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene som har som intensjon å bidra til at det jobbes målrettet med kompetansebygging for å sikre god kvalitet for alle barn i kommunen, og hver barnehage har laget sin egen kompetanseplan med målsettinger og tiltak.

Plan for kompetanseutvikling

Andre barnehager i Bamble:

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Stokkevannet barnehage

Uksodden barnehage 

Private barnehager

Sist oppdatert: 15. januar 2024