Grasmyr naturbarnehage

Velkommen til Grasmyr naturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage i Bamble kommune ligger sentralt på Grasmyr med skogen som nærmeste nabo. Vi har fire grupper fordelt på ca. 70 barn. Det fantastiske uteområdet vårt - både innenfor og utenfor gjerdet - er til stor inspirasjon for lek og læring for liten og stor året rundt. Og 200 meter utenfor gjerdet ligger Skogshytta vår - en plass vi tilbringer mye tid.

Barnehagen vår er inspirert av eventyret om Skinnvotten, og gruppenavnene er hentet ut fra dyrene i eventyret. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupper.

Vi har en naturprofil og jobber stadig med å utvikle denne. Uteområdet er preget av naturen, vi holder til rett ved skogen (vi har også skog på uteområdet), og vi arbeider med å både dra naturen inn, og det vi gjør inne - ut.
Kosthold
Barnehagen vår har full kost - noe som betyr at barna slipper å ha med nistepakker. De får tre måltider om dagen med ferskt brød, et stort utvalg pålegg, og frukt og grønnsaker. Vi har vår egen grønnsakhage hvor vi dyrker og høster våre egne råvarer som barna får smake på. Varm mat med hovedvekt på fisk og grønnsaker får barna en dag i uka, samt at vi lager og smaker på ting fra naturen som neslesuppe og bjørkesaft ut ifra årstidene.

Åpningstider: 07.00-16.45

Kontaktinformasjon:

Styrer: Mirjam Øvretveit

Besøksadresse: Tønderveien 11, 3961 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune v/ Grasmyr naturbarnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 96 59 20 (tast 1)

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

MyKid - Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet

 

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

Tilvenning i barnehagen skjer på barnets premisser og i tett dialog mellom foresatte og personalet. Vi ønsker å etterstrebe at en kjent voksen følger barnet gjennom tiden i barnehagen.

Slik gjør vi det: 

Foreldremøte og besøksdag: for alle nye på våren før oppstart (ikke gjennomført under pandemien).      
Kontaktperson: Å ha en fast voksen å forholde seg til både for foreldre og barn den første tiden i barnehagen, kan være en god støtte. Her bygges trygghet og tillit den første tiden.    
Tid nok: Det må settes av nok tid fra både foreldrenes og personalets side. Tradisjonelt settes det av tre dager til barnehageoppstart. Selv om dette har sammenheng med rettigheter foreldrene har i arbeidslivet, mener barnehagen likevel at dette av og til kan være for lite. Hvis barnet har behov for lenger tid, er det lurt å ha noe kortere dager om man får det til.     
Oppstartssamtale: Samarbeidet med hjemmet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Oppstartssamtalen er et av tiltakene for å få dette til. Gjennom samtalen knyttes den første kontakten og grunnlaget legges for videre samarbeid.
 

Barnehagens egenart

For oss betyr det at vi har uteglede. Vi er mye ute, sover i hengekøyer, lager mat i skogen, bruker Skogshytten vår som ligger fem minutter utenfor barnehagens gjerder og har skogen rett utenfor porten vår. Om det skulle være skikkelig dårlig vær reduserer vi selvfølgelig utetiden.

Barnehagens egenart: «Naturen er en arena for opplevelser, lek, læring og utvikling». 

Grasmyr naturbarnehage har en naturprofil og bruker naturen aktivt som leke – og læringsarena. Vi skal være mye ute! Vi fokuserer også på ordet «uteglede» og det er en viktig del av hverdagen vår. Vi fremmer barns vennskap, kreativitet/fantasi, språk og motorikk med støtte i naturen. Vi erfarer at barn har stor glede av å ferdes ute. Grov – og finmotoriske ferdigheter utvikles, og sanser stimuleres. All undring over det som skjer i naturen gjennom alle årstider skaper gode samtaler, nysgjerrighet og gode refleksjoner, som igjen avler ny læring.

Vi har satt opp punkter som vi ønsker at barna skal ha erfaringer med når de forlater barnehagen vår:

 

Barnehagen i sosiale medier

Du må gjerne søke oss opp på sosiale medier for å se mer av barnehagen, hva vi gjør og hvem vi er. 

Facebook og Instagram.

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Årsplan

Årsplan 2022 - 2023

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP) har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, samt sikre implementeringen av rammeplanen. I år er satsningsområde for barnehagene i Bamble kommune LEK OG INKLUDERING. Det er utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene som har som intensjon å bidra til at det jobbes målrettet med kompetansebygging for å sikre god kvalitet for alle barn i kommunen, og hver barnehage har laget sin egen kompetanseplan med målsettinger og tiltak.

Plan for kompetanseutvikling

Andre barnehager i Bamble

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 07. desember 2022