Grasmyr naturbarnehage

Tlf: 35 96 59 20. E-post: Kjetil.krogstad@bamble.kommune.no. Adresse: Tønderveien 11, 3960 Stathelle.

Om barnehagen

Grasmyr naturbarnehage i Bamble kommune ligger sentralt på Grasmyr med skogen som nærmeste nabo. Vi har fire grupper fordelt på ca. 60 barn. Det fantastiske uteområdet vårt - både innenfor og utenfor gjerdet - er til stor inspirasjon for lek og læring for liten og stor året rundt. Og 200 meter utenfor gjerdet ligger Skogshytta vår - en plass vi tilbringer mye tid.

Barnehagen vår er inspirert av eventyret om Skinnvotten, og gruppenavnene er hentet ut fra dyrene i eventyret. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupper.

Vi har en naturprofil og jobber stadig med å utvikle denne. Uteområdet er preget av naturen, vi holder til rett ved skogen (vi har også skog på uteområdet), og vi arbeider med å både dra naturen inn, og det vi gjør inne - ut.

 

Ta gjerne en titt på årsplanen vår:

Årsplanen 2020-2021.

 

BLOGG OG SOSIALE MEDIER:

Vi skriver også en blogg fra vår hverdag i barnehagen som vi jevnlig publiserer innhold på:

Barnehagens prosjekter og hverdagsliv - BLOGG

Ellers er vi også på Facebook:

Grasmyr naturbarnehage - Facebook

 

 

Kontaktopplysninger:

 

Tlf:        
35 96 59 20

E-post:   
Virksomhetsleder: kjetil.krogstad@bamble.kommune.no

Adresse:
Tønderveien 11, 3960 Stathelle.

 

Priser barnehage fra 1.1.2020

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart: “Opplevelser i naturen gir næring til lek og læring”. I Grasmyr naturbarnehage møter barn en hverdag med fokus på gode opplevelser, lek og læring ute i naturen.  Naturen innbyr til aktivitet, utfordringer, opplevelser og spenning. Forskning viser at barn som er mye ute i naturen, får økt velvære og bedre selvfølelse, noe som medfører økt læringsevne. Samtidig innbyr naturen til en fantasifull lek og samarbeid som er positivt for utvikling av barns sosiale kompetanse. I barnehagen vil barna møte nysgjerrige og medforskende voksne som er tilstede sammen med barna.

Strategidokument skoler og kommunale barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

 

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

·         Kosthold og matglede

·         Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Barna i Bamble:

·         møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne

·         får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape

·         møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse

 

·         møter personal som inspirerer til matglede

·         deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter

·         deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Mer informasjon om Liv og røre

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

 

 

Fysisk aktivitet

Vi arbeider med "Liv og Røre", hvor vi utforsker hva vi kan gjøre knyttet til både fysisk aktivitet og mat.
Du kan lese mer om "Liv og Røre" og hvordan vi jobber med det i Bamble kommune her: Liv og røre

Mat og måltider

Grasmyr naturbarnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Vi serverer både varmmat, frukt og grønt. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Grasmyr naturbarnehage er en «fiskesprell» barnehage hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2019 - 2020 (F.o.m 1.februar 2019)

Søk barnehageplass for 2020-2021 (F.o.m 1. februar 2020)

Årsplan

Årsplan 2019-2020

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 01. oktober 2020