Grasmyr naturbarnehage

Tlf: 35 96 59 20. E-post: Kjetil.krogstad@bamble.kommune.no. Adresse: Tønderveien 11, 3960 Stathelle.

Her er vi - Grasmyr naturbarnehage. 

 

Lurer du på hvordan barnehagen vår ser ut? Ta en titt på videoene under her.
Den til venstre er hele barnehagen og den til høyre er en rask titt på liten base
(hvor de yngste barna går). 

Ønsker du å lese om oss og hvordan vi jobber, kan du lese mer lengre ned på siden, eller lese årsplanen vår Årsplan 2021-2022.

 

Vil du ikke se hele filmen av barnehagen, kan du spole deg frem til gjeldene tidspunkter:

00:53- Uteområdet.
02:06- Oversikt over barnehagen.
03:03- Skogshytta.
04:20- Liten base.
07:33- Stor base.
10:20- Kjøkkenet.
10:46- Klimarommet.

(Vi vil påpeke at vi er hovedsakelig ute hver dag siden vi åpnet opp igjen etter den nasjonale nedstengingen i april 2020, rommene på videoen ble ikke brukt slik de pleier. Mange rom er derfor tomme eller fulle av leker som har blitt samlet for å minske bla. renhold. Rommene er nå per 2021 i bruk igjen og vi er nå både ute og inne.)
 

Du må gjerne søke oss opp på sosiale medier for å se mer av barnehagen, hva vi gjør og hvem vi er. 
Facebook og Instagram.

 

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

Tilvenning i barnehagen skjer på barnets premisser og i tett dialog mellom foresatte og personalet (les mer om våre oppstartsrutiner på side 29 og 30 i årsplanen vår). Vi ønsker å etterstrebe at en kjent voksen følger barnet gjennom tiden i barnehagen.

Slik gjør vi det: 

 • Foreldremøte og besøksdag: for alle nye på våren før oppstart (ikke gjennomført under pandemien).      
 • Kontaktperson: Å ha en fast voksen å forholde seg til både for foreldre og barn den første tiden i barnehagen, kan være en god støtte. Her bygges trygghet og tillit den første tiden.    
 • Tid nok: Det må settes av nok tid fra både foreldrenes og personalets side. Tradisjonelt settes det av tre dager til barnehageoppstart. Selv om dette har sammenheng med rettigheter foreldrene har i arbeidslivet, mener barnehagen likevel at dette av og til kan være for lite. Hvis barnet har behov for lenger tid, er det lurt å ha noe kortere dager om man får det til.     
 • Oppstartssamtale: Samarbeidet med hjemmet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Oppstartssamtalen er et av tiltakene for å få dette til. Gjennom samtalen knyttes den første kontakten og grunnlaget legges for videre samarbeid.

 

Vi er en naturbarnehage

For oss betyr det at vi har uteglede. Vi er mye ute, sover i hengekøyer, lager mat i skogen, bruker Skogshytten vår som ligger fem minutter utenfor barnehagens gjerder og har skogen rett utenfor porten vår. Om det skulle være skikkelig dårlig vær reduserer vi selvfølgelig utetiden. Du kan lese mer om naturprofilen og hvordan vi bruker naturen i årsplanen vår på side 6, 7 og 8. 

Vi har satt opp punkter som vi ønsker at barna skal ha erfaringer med når de forlater barnehagen vår: 

 

Om barnehagen

Grasmyr naturbarnehage i Bamble kommune ligger sentralt på Grasmyr med skogen som nærmeste nabo. Vi har fire grupper fordelt på ca. 70 barn. Det fantastiske uteområdet vårt - både innenfor og utenfor gjerdet - er til stor inspirasjon for lek og læring for liten og stor året rundt. Og 200 meter utenfor gjerdet ligger Skogshytta vår - en plass vi tilbringer mye tid.

Barnehagen vår er inspirert av eventyret om Skinnvotten, og gruppenavnene er hentet ut fra dyrene i eventyret. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupper.

Vi har en naturprofil og jobber stadig med å utvikle denne. Uteområdet er preget av naturen, vi holder til rett ved skogen (vi har også skog på uteområdet), og vi arbeider med å både dra naturen inn, og det vi gjør inne - ut.

 

Ta gjerne en titt på årsplanen vår:

Årsplan 2021-2022

I årsplanen finner du bla.: 

 • Oppstartsrutiner for nye barn
 • Hvordan vi arbeider og bruker naturen
 • Hvordan vi dokumenterer og arbeider pedagogisk hos oss (prosjektarbeid)
 • Arbeidet vårt med digital praksis Visjonen og verdiene våre
 • Barns medvirkning
 • Hvordan vi voksne er og skal være ovenfor barn (være sammen og trygghetssirkelen)
 • Hvordan vi arbeider med fagområdene fra rammeplanen
 • Aktivitetsplan med f.eks. oversikt over planleggingsdager Kontaktinformasjon

 

SOSIALE MEDIER:

Vi er på Instagram og Facebook. Her legger vi ut bilder hva hverdagen vår. 

Grasmyr naturbarnehage - Facebook

Grasmyr naturbarnehage - Instagram

 

Kontaktopplysninger:

Tlf:        
35 96 59 20 (tastevalg)

E-post:   
Leder: kjetil.krogstad@bamble.kommune.no

Adresse:
Tønderveien 11, 3960 Stathelle.

 

Priser barnehage fra 1.1.2021

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart: «Naturen er en arena for opplevelser, lek, læring og utvikling». 

Grasmyr naturbarnehage har en naturprofil og bruker naturen aktivt som leke – og læringsarena. Vi skal være mye ute! Vi fokuserer også på ordet «uteglede» og det er en viktig del av hverdagen vår. Vi fremmer barns vennskap, kreativitet/fantasi, språk og motorikk med støtte i naturen. Vi erfarer at barn har stor glede av å ferdes ute. Grov – og finmotoriske ferdigheter utvikles, og sanser stimuleres. All undring over det som skjer i naturen gjennom alle årstider skaper gode samtaler, nysgjerrighet og gode refleksjoner, som igjen avler ny læring. Les mer om profil og satsningsområder fra side 6 - 11 i årsplanen vår. 

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre». Du kan lese om dette på side 14 og 15 i årsplanen vår.

 

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

 • Kosthold og matglede
 • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Barna i Bamble:

 • møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne
 • får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape
 • møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse
 • møter personal som inspirerer til matglede
 • deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter
 • deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Mer informasjon om Liv og røre og hvordan vi jobber med det i Bamble kommune her: Liv og røre

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

Mat og måltider

Grasmyr naturbarnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Vi serverer både varmmat, frukt og grønt. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Grasmyr naturbarnehage er en «fiskesprell» barnehage hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2021-2022 (F.o.m 1. februar 2021)

 

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 24. august 2021