Grasmyr naturbarnehage

Velkommen til Grasmyr naturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage i Bamble kommune ligger sentralt på Grasmyr med skogen som nærmeste nabo. Vi har fire grupper fordelt på ca. 70 barn. Det fantastiske uteområdet vårt - både innenfor og utenfor gjerdet - er til stor inspirasjon for lek og læring for liten og stor året rundt. Og 200 meter utenfor gjerdet ligger Skogshytta vår - en plass vi tilbringer mye tid.

Barnehagen vår er inspirert av eventyret om Skinnvotten, og gruppenavnene er hentet ut fra dyrene i eventyret. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupper.

Vi har en naturprofil og jobber stadig med å utvikle denne. Uteområdet er preget av naturen, vi holder til rett ved skogen (vi har også skog på uteområdet), og vi arbeider med å både dra naturen inn, og det vi gjør inne - ut.
Kosthold
Barnehagen vår har full kost - noe som betyr at barna slipper å ha med nistepakker. De får tre måltider om dagen med ferskt brød, et stort utvalg pålegg, og frukt og grønnsaker. Vi har vår egen grønnsakhage hvor vi dyrker og høster våre egne råvarer som barna får smake på. Varm mat med hovedvekt på fisk og grønnsaker får barna en dag i uka, samt at vi lager og smaker på ting fra naturen som neslesuppe og bjørkesaft ut ifra årstidene.

Åpningstider: 07.00-16.45

Kontaktinformasjon:

Styrer: Mirjam Øvretveit

Besøksadresse: Tønderveien 11, 3961 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune v/ Grasmyr naturbarnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Telefon styrer: 91 12 67 64

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Våre avdelinger

Bamselabb: 48 16 49 94

Revemor: 94 86 91 61

Friskefrosk: 48 16 49 93

Haremann: 41 86 16 77

Pilemus: 41 86 16 58

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

MyKid - Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

Tilvenning i barnehagen skjer på barnets premisser og i tett dialog mellom foresatte og personalet. Vi ønsker å etterstrebe at en kjent voksen følger barnet gjennom tiden i barnehagen.

Slik gjør vi det: 

Foreldremøte og besøksdag: for alle nye på våren før oppstart (ikke gjennomført under pandemien).      
Kontaktperson: Å ha en fast voksen å forholde seg til både for foreldre og barn den første tiden i barnehagen, kan være en god støtte. Her bygges trygghet og tillit den første tiden.    
Tid nok: Det må settes av nok tid fra både foreldrenes og personalets side. Tradisjonelt settes det av tre dager til barnehageoppstart. Selv om dette har sammenheng med rettigheter foreldrene har i arbeidslivet, mener barnehagen likevel at dette av og til kan være for lite. Hvis barnet har behov for lenger tid, er det lurt å ha noe kortere dager om man får det til.     
Oppstartssamtale: Samarbeidet med hjemmet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Oppstartssamtalen er et av tiltakene for å få dette til. Gjennom samtalen knyttes den første kontakten og grunnlaget legges for videre samarbeid.
 

Barnehagens egenart

Barnehagens egenart: «Naturen er en arena for opplevelser, lek, læring og utvikling». 

Grasmyr naturbarnehage har en naturprofil og vi bruker naturen aktivt som leke- og læringsarena. Det å være en naturbarnehage for oss betyr at vi ønsker gjøre barna mer robuste, gi barna uteglede, gi barna kunnskap om naturen og vise dem naturen fra jord til bord og at de møter engasjerte voksne som deler av sin kunnskap. Vi fremmer barns vennskap, kreativitet/fantasi, språk og motorikk med støtte i naturen. Vi ønsker barna skal bli nysgjerrige på naturen, bli kjent med den og bruke den året rundt. Lære hva den kan tilby oss. For oss er det ikke nødvendigvis en tur som er målet, men det som skjer på veien. Refleksjonen og undringen sammen med barna. Og læringen som skjer.

Ved å være en naturbarnehage og ønske om å bruke naturen mye, betyr det at vi ønsker være mye ute. For å oppleve uteglede er det viktig at barna har klær etter vær så foreldre må passe på at barna har det de trenger av skiftetøy. Hvordan ville du likt å være ute med for liten regnbukse eller for små sko?

 

Barnehagen i sosiale medier

Du må gjerne søke oss opp på sosiale medier for å se mer av barnehagen, hva vi gjør og hvem vi er. 

Facebook og Instagram

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Årsplan

Årsplan 2023 - 2024

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP) har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, samt sikre implementeringen av rammeplanen. I år er satsningsområde for barnehagene i Bamble kommune LEK OG INKLUDERING. Det er utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene som har som intensjon å bidra til at det jobbes målrettet med kompetansebygging for å sikre god kvalitet for alle barn i kommunen, og hver barnehage har laget sin egen kompetanseplan med målsettinger og tiltak.

Plan for kompetanseutvikling

Andre barnehager i Bamble

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Stokkevannet barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 02. januar 2024