Grasmyr naturbarnehage

Tlf: 35 96 59 20. E-post: Kjetil.krogstad@bamble.kommune.no. Adresse: Tønderveien 11, 3960 Stathelle.

HOVEDOPPTAK 2021

Vi har ledige plasser fra august 2021. Vi minner om søknadsfrist 1. mars. 

Grunnet pandemien gjennomfører vi ikke "åpen dag" i år, men vi har en "åpen helg", som skjer helgen 19.-21. februar. Les mer om det ved å trykke på linken. Vi har også en video som viser dere rundt i barnehagen både inne og ute (ligger noen avsnitt lengre ned). 

Torsdag 18. februar gjennomfører vi et webinar hvor noen av de ansatte fra liten base vil vise hvordan vi som barnehage jobber med voksenrollen, hvordan skape gode relasjoner, samt at dere får sett litt av barnehagen. 

 

Her er det bare å melde seg på, og webinaret vil foregå over Teams.
Link og til arrangementet finner du her. Påmeldingslink finner du her.

Dere må ikke nøle med å ta kontakt om dere har noen spørsmål e.l. Vi slår gjerne av en prat. 
Dere kan enten ringe barnehagen på 35 96 59 20 eller sende e-post til vår leder Kjetil Krogstad på kjetil.krogstad@bamble.kommune.no

Omvisningsvideoen finner du her. Den ene er hele barnehagen og den andre er en rask titt på liten base (hvor de yngste barna går): 

Vil du ikke se hele filmen av barnehagen, kan du spole deg frem til gjeldene tidspunkter:

00:53- Uteområdet.
02:06- Oversikt over barnehagen.
03:03- Skogshytta.
04:20- Liten base.
07:33- Stor base.
10:20- Kjøkkenet.
10:46- Klimarommet.

Vi vil påpeke at vi er hovedsakelig ute hver dag siden vi åpnet opp igjen i april 2020, rommene på videoen ble ikke brukt slik de pleier. Mange rom er derfor tomme eller fulle av leker som har blitt samlet for å minske bla. renhold. Noen rom er også urørt siden vi stengte 12. mars. Rommene er nå per 2021 i bruk igjen og vi er nå både ute og inne.
 

Du må gjerne søke oss opp på sosiale medier for å se mer av barnehagen, hva vi gjør og hvem vi er. 
Facebook og Instagram.

 

Slik er oppstarten/tilvenningen hos oss

Tilvenning i barnehagen skjer på barnets premisser og i tett dialog mellom foresatte og personalet. Vi ønsker å etterstrebe at en kjent voksen følger barnet gjennom tiden i barnehagen.

Slik gjør vi det: 

  • Foreldremøte og besøksdag: for alle nye på våren før oppstart (i år vil vi kunne tilby videoen med omvisning, men det er også mulig med besøk på uteområdet etter stengetid).      
  • Kontaktperson: Å ha en fast voksen å forholde seg til både for foreldre og barn den første tiden i barnehagen, kan være en god støtte. Her bygges trygghet og tillit den første tiden. ·        
  • Tid nok: Det må settes av nok tid fra både foreldrenes og personalets side. Tradisjonelt settes det av tre dager til barnehageoppstart. Selv om dette har sammenheng med rettigheter foreldrene har i arbeidslivet, mener barnehagen likevel at dette av og til kan være for lite. Hvis barnet har behov for lenger tid, er det lurt å ha noe kortere dager om man får det til.     
  • Oppstartssamtale: Samarbeidet med hjemmet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Oppstartssamtalen er et av tiltakene for å få dette til. Gjennom samtalen knyttes den første kontakten og grunnlaget legges for videre samarbeid.

 

Vi er en naturbarnehage

For oss betyr det at vi har uteglede. Vi er mye ute, sover i hengekøyer, lager mat i skogen, bruker Skogshytten vår som ligger fem minutter utenfor barnehagens gjerder og har skogen rett utenfor porten vår. Om det skulle være skikkelig dårlig vær reduserer vi selvfølgelig utetiden. 

Vi har satt opp punkter som vi ønsker at barna skal ha erfaringer med når de forlater barnehagen vår: 

 

Om barnehagen

Grasmyr naturbarnehage i Bamble kommune ligger sentralt på Grasmyr med skogen som nærmeste nabo. Vi har fire grupper fordelt på ca. 60 barn. Det fantastiske uteområdet vårt - både innenfor og utenfor gjerdet - er til stor inspirasjon for lek og læring for liten og stor året rundt. Og 200 meter utenfor gjerdet ligger Skogshytta vår - en plass vi tilbringer mye tid.

Barnehagen vår er inspirert av eventyret om Skinnvotten, og gruppenavnene er hentet ut fra dyrene i eventyret. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupper.

Vi har en naturprofil og jobber stadig med å utvikle denne. Uteområdet er preget av naturen, vi holder til rett ved skogen (vi har også skog på uteområdet), og vi arbeider med å både dra naturen inn, og det vi gjør inne - ut.

 

Ta gjerne en titt på årsplanen vår:

Årsplanen 2020-2021.

 

SOSIALE MEDIER:

 

V er på Instagram og Facebook. Her legger vi ut bilder hva hverdagen vår. 

Grasmyr naturbarnehage - Facebook

Grasmyr naturbarnehage - Instagram

 

Kontaktopplysninger:

 

Tlf:        
35 96 59 20

E-post:   
Virksomhetsleder: kjetil.krogstad@bamble.kommune.no

Adresse:
Tønderveien 11, 3960 Stathelle.

 

Priser barnehage fra 1.1.2020

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart: “Opplevelser i naturen gir næring til lek og læring”. I Grasmyr naturbarnehage møter barn en hverdag med fokus på gode opplevelser, lek og læring ute i naturen.  Naturen innbyr til aktivitet, utfordringer, opplevelser og spenning. Forskning viser at barn som er mye ute i naturen, får økt velvære og bedre selvfølelse, noe som medfører økt læringsevne. Samtidig innbyr naturen til en fantasifull lek og samarbeid som er positivt for utvikling av barns sosiale kompetanse. I barnehagen vil barna møte nysgjerrige og medforskende voksne som er tilstede sammen med barna.

Strategidokument skoler og kommunale barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

 

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

·         Kosthold og matglede

·         Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Barna i Bamble:

·         møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne

·         får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape

·         møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse

 

·         møter personal som inspirerer til matglede

·         deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter

·         deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Mer informasjon om Liv og røre

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

 

 

Fysisk aktivitet

Vi arbeider med "Liv og Røre", hvor vi utforsker hva vi kan gjøre knyttet til både fysisk aktivitet og mat.
Du kan lese mer om "Liv og Røre" og hvordan vi jobber med det i Bamble kommune her: Liv og røre

Mat og måltider

Grasmyr naturbarnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Vi serverer både varmmat, frukt og grønt. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Grasmyr naturbarnehage er en «fiskesprell» barnehage hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2021-2022 (F.o.m 1. februar 2021)

 

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 17. februar 2021