Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Velkommen til Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er en veletablert barnehage, med fire avdelinger fordelt på to hus.  Avdeling Lyngbakken ligger på Kjellestad vest og har 17 plasser fra 0 til 3 år. Hus og uteområde er tilpasset de yngste barna, og er en trygg base for de minste. Hovedhuset ligger sentralt på Stathelle, noen hundre meter overfor Brotorvet og BS-senteret. Her er det to avdelinger med til sammen 36 plasser for barn i aldersgruppen 3-6 år.

Åpningstider: 07.00-16.45   

Kommende planleggingsdager:
Torsdag 2. juni 2022
Fredag  3. juni 2022  

Kontaktinformasjon

Styrer: Hanne Enger

Besøksadresse: Falkåsveien 14, 3960 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune v/Falkåsen kunst og kulturbarnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 96 64 01

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

Barnehagens egenart

Kunst og kultur

Falkåsen er en kunst og kulturbarnehage. Hos oss er hverdagen preget av kreativt liv, lærende lek og lekende læring. Vi har fokus på musikk, dans, drama, forming og litteratur. Barna skal uttrykke seg og få inntrykk gjennom hele sanseapparatet .

Barnehagen på sosiale medier

Les mer om barnehagens prosjekter og hverdagsliv her: BLOGG

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: ”Åpner dører for verden og framtida”.

I Falkåsen ser vi lek og læring som en helhet. Vi mener at kreative barn er gode problemløsere. Bak enhver utfordring finnes det uendelig med løsninger. I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage åpner vi dørene for verden og framtida gjennom lek og læring i en kreativ hverdag.

 

Andre barnehager i Bamble

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 04. april 2022