Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nyheter 

Om barnehagen

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er en veletablert barnehage, med fire avdelinger fordelt på to hus.  Avdeling Lyngbakken ligger på Kjellestad vest og har 17 plasser fra 0 til 3 år. Hus og uteområde er tilpasset de yngste barna, og er en trygg base for de minste. Hovedhuset ligger sentralt på Stathelle, noen hundre meter overfor Brotorvet og BS-senteret. Her er det to avdelinger med til sammen 36 plasser for barn i aldersgruppen 3-6 år. Vår åpningstid er fra klokken 07.00 til kl. 16.45.      

Postadresse: Bamble kommune v/Falkåsen kunst og kulturbarnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Les mer om barnehagens prosjekter og

hverdagsliv her: BLOGG

Priser barnehage fra 1.1.2020

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: ”Åpner dører for verden og framtida”.

I Falkåsen ser vi lek og læring som en helhet. Vi mener at kreative barn er gode problemløsere. Bak enhver utfordring finnes det uendelig med løsninger. I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage åpner vi dørene for verden og framtida gjennom lek og læring i en kreativ hverdag.

Profil og satsningsområder

Kunst og kultur

Falkåsen er en kunst og kulturbarnehage. Hos oss er hverdagen preget av kreativt liv, lærende lek og lekende læring. Vi har fokus på musikk, dans, drama, forming og litteratur. Barna skal uttrykke seg og få inntrykk gjennom hele sanseapparatet .

Språk og bøker

Barna i vår barnehage skal møte god litteratur hver dag. Alle barn vil derfor bli lest for hver dag i barnehagen. Vi har også vårt eget barnehagebibliotek, hvor barna hver torsdag får låne med seg bøker hjem.

Digitale verktøy

Vi vil at barna i vår barnehage skal oppleve at kreativ bruk av digitale verktøy er en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.  Alle avdelinger har hver sin SMART-board, iPad og pc.

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt "Være Sammen-programmet" for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Barnehagene i Bamble har over mange år hatt et ekstra fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Dette har blitt satt i system, og barnehagene høster lovord fra blant annet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Skolene i Bamble jobber også systematisk med dette arbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt med Telemarks fylkeskommune - Liv og røre. For å gjøre det enkelt og synliggjøre en rød tråd på dette viktige området, kaller vi det også Liv og røre i barnehagene våre.

Her kan du lese om hvordan Falkåsen kunst- og kulturbarnehage jobber med Liv og røre

Fysisk aktivitet

Friskusene i farta - Fiffen gjør barnehagebarna sprekere. Fysisk aktivitet er et satsingsområde i bamblebarnehagene, og Fiffen hjelper oss å få satt dette inn i et system. Fiffen er ei gruppe som består av aktivitetskontakter fra de private og kommunale barnehagene i Bamble. Gruppa blir ledet av en fysiterapeut. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

Fiffen møtes 4-6 ganger i året. Da deler de erfaringer, og blir kurset for å bli bedre rustet til å sette fysisk aktivitet på dagsorden i egen barnehage. Hver barnehage har en plan for fysisk aktivitet. Noen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin profil, mens andre for eksempel har lagt fysisk aktivitet i utetida.

I fjor startet gruppen opp med «Aktivitetskortet». Dette er et skjema med mange ulike aktiviteter som kan gjøres i barnehagen. Hver avdeling får et eget kort, hvor de krysser av når aktiviteten er gjort. Her blir det en konkurranse mellom barnehagene på hvem som leverer kortet med flest avkryssede aktiviteter vinner, og dermed har vært i mest fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet i Bamblebarnehagene på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Mat og måltider

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage har full kost. Barna får servert mat klokken 11.00 og klokken 14.00, og frokost til de som kommer før kl. 08.30. Hver fredag har vi varmmat. Vi ønsker å være en helsefremmende barnehage, og legger stor vekt på å tilegne barna sunne matvaner. Vi er også en «Fiskesprell» og «Fem om dagen» barnehage. 

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell og Fem om dagen

Barnehagens aktivitetskalender

Barnehagens aktivitetskalender

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2020 - 2021

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 01. september 2020

Besøksadresse:

Falkåsveien 14
3960 Stathelle

Kontaktperson: Hanne Enger

Tittel: Styrer