Fritid for barn og unge

Fritid for barn og unge

Kontaktperson
Jomik Guldager - tlf: 91 36 51 05 - Epost

Aktiviteter og arrangementer på klubbene blir markedsført i sosiale medier:
Facebook: Fritidsklubbene i Bamble
Instagram: Fritidsklubbene_i_bamble

Fritidsklubber

Bamble kommune har fire fritidsklubber for ungdom i alderen 13-20 år. 

Alle klubbene er rusfrie.

Stjerneklubben – på  Herre skole
mandag og onsdag kl. 17.30 - 21.00

Jølle -  på Rønholt skole
mandag og onsdag kl. 17.30 - 21.00

2.etg. - på Bamble ungdomsskole
tirsdag 17.30 - 21.00

I tillegg så har vi et fritidsklubbtilbud for brukere med spesielle behov. Denne klubben har ingen aldersgrense:

Mandagsklubben - på "knutepunktet" (Grasmyr)
mandag 18.00 - 21.00

Transport

Bamble kommune har organisert transport sammen med fylket med tanke på at ungdommene skal kunne delta på fritidstilbud rundt om i kommunen. Det er et tilbud på tirsdager og onsdager. Denne transporten går mellom Nylende/Herre og Stathelle. Transporten må bestilles noen timer før. Barn og unge under 20 år kjører gratis. Se mer informasjon her

Øvingslokaler til musikk, teater og dans i Bamble

Fritidsklubbene i Bamble disponerer flere øvingslokaler til musikk, teater og dans.

Musikkbingene er øvingslokaler for mindre grupper med en enkel PA, trommesett, keyboard og bass-/gitaramper. Vi har en musikkbinge ved Rønholt skole og en ved Stathelle barneskole. Ta kontakt med Servicetorget ved ønske om å låne disse, tlf. 35965240. Disse er tilgjengelig for ungdom fra 8. trinn og eldre, uten voksne til stede.

Kulturlokaler ved Bamble ungdomsskole kan lånes av ungdom fra 8. trinn med voksne til stede.

·       Vi har voksne til stede etter skoletid mandag-torsdag fram til kl 16.30. Da kan man gjøre avtale med Berit på skolebiblioteket for å låne rom

·       Vi har voksne til stede i fritidsklubben «2. etg» sine åpningstider, tirsdag kl 16.30-21.00. Da kan man gjøre avtale med ansatte i klubben om å låne øvingslokaler

·       Ved ønske om lån av lokaler utover disse tidene kan

- voksne over 18 år kontakte servicetorget for utlån på telefon 35965240

- ungdom fra 8. trinn opp til 18 år låne lokalene dersom en ansvarlig voksen inngår låneavtale med servicetorget på tlf 35965240, og forplikter seg til å være fysisk til stede på Bamble ungdomsskole når det øves. Ungdom under 18 år kan ikke være inne på Bamble ungdomsskole uten voksne til stede

Utlån av instrumenter

Fritidsavdelingen låner ut instrumenter på Bamble ungdomsskole, til innbyggere i Bamble kommune i alle aldre. Berit Bergholz låner ut dette på skoledager mandag til torsdag fram til kl 1630. Ta kontakt med Berit på tlf 91142906, og gjør avtale på forhånd.  

Vi har følgende instrumenter for utlån:

·       el-gitar med liten forsterker
·       el-bass med liten forsterker
·       el-piano
·       akustisk gitar

Nyttige lenker

Kulturskolen

SLT-koordinator i Bamble

Natteravnordningen

Sist oppdatert: 13. juli 2023