Kulturskolen

Tønderveien 10a 3961 Stathelle

Om kulturskolen

Bamble kommune driver en god kulturskole med tilbud i flere kunstutrykk. Alle lærerne våre jobber for å gi barn og ungdom i Bamble fine kulturelle opplevelser. Hver uke, hver dag og hver time vi møtes. Det å gå i kulturskolen skal være en blanding av lek, moro og alvor. Vi hygger oss sammen, utfordrer hverandre og krever litt av hverandre. Resultatene kan bli strålende.

Du som lurer på om dette er noe for deg: Ta en tur høgpå vår neste forestilling eller konsert og opplev den fantastiske gleden kulturskoleelevene utstråler. La deg inspirere og bli med!

Søknadsfrist: Du kan søke om elevplass hele året, men hovedopptaket har frist 05.06.2021

Søk her:      Tidligere/Nåværende elev          Ny elev

Kontaktperson

Ingrid Nåvik Grønlund - tlf: 35 96 53 02 / 481 64 978 - Epost

For de aller yngste (0-5 år)

Musikk fra livets begynnelse

Dette er et tilbud på dagtid for foreldre med barn fra 0-9 måneder. Kurset går over 8 uker. Her legges det vekt på musikkens betydning i den aller første tiden, der tilknytningen og det første samspillet mellom foreldre og barn spiller en viktig rolle. Kursene holdes på Bamble bibliotek

Musikk i Knehøyde

Dette er et tilbud på dagtid for foreldre med barn fra 9 - 24 måneder. Kurset går over 8 uker. Her legges det vekt på musikkens betydning i den aller første tiden. Kursene holdes på Bamble bibliotek.

Barnedans

Dette kurset er for barn på 4-5 år. Barna lærer enkle dansetrinn gjennom barnedanser, forberedende trinn og øvelser til klassisk ballett, kreative danseleker og improvisasjon. Barnedans er å danse og juble i vilden sky!

Teater

Ungdomsteater

Teatergruppene i kulturskolen er delt inn i flere grupper:

 • Barneteater 1 (1. - 4. klasse)                   
 • Barneteater 2 (5. - 7. klasse)
 • Ungdomsteater (Ungdomsskole)
 • Ungdomsteater (Videregående)     

I teaterundervisningen lærer elevene å jobbe med kropp, stemme og fantasi. Vi utvikler idéer, improviserer, mediterer, leker og øver på samarbeid. Elevene er med på å forme en forestilling som de spiller for publikum.

Teaterundervisningen foregår i aktivitetssalen på Bamble ungdomsskole.


I forbindelse med skuespill der vi trenger kostymer og kulisser samt noe scenearbeid, må vi be dere foreldre om hjelp. Det er en egen foreldregruppe som blir valgt av teaterforeldrene som har ansvaret for forestillingene sammen med kulturskolen.

Dans

Danseundervisningen foregår i flerbruksrommet på Stathelle barneskole og i aktivitetssalen på Bamble ungdomsskole

Timeplan

Barnedans 4-5 år

Barna lærer enkle dansetrinn gjennom barnedanser, forberedende trinn og øvelser til klassisk ballett, kreative danseleker og improvisasjon. Barnedans er å danse og juble i vilden sky!

Klassisk ballett

Klassisk ballett er grunntreningen for all scenisk dans. En time er bygd opp med gradvis oppvarming av leddene og de forskjellige muskelgruppene slik at men kan utføre de store sprangene på slutten av timen. Grupper for nybegynner og øvet. Klassisk ballett er gøy!

Hip hop

Stikkord er amerikansk gatedans med mekaniske og funky bevegelser til den mest populære rap- og hip hop-musikken. Danseformen fortsetter å inspirere unge over hele verden. Grupper basert på alder og nybegynner /øvet.

Jazzdans

Jazzdans er preget av drivende rytmer, synkoper, attakker og brå temposkift. Musikken er variert og tidsriktig. Grupper for nybegynner og øvet.

Moderne dans

Moderne dans er en mer abstrakt form for dans, og det brukes ulike teknikker og stiler. Dette er en spennende og variert form for dans. Nedre aldersgrense fra 5. klasse.

 

Barne- og ungdomskorBarnekor

Barnekor 

Ungdomskor

Korøvelsene foregår tirsdag kveld på Sentrumsgården i Langesund.

I korene vil det bli lagt vekt på sangteknikk, og repertoaret velges ut fra barne-/ungdomsstemmen. Koristene blir kjent med egen stemme, og vil lære seg å bruke den på ulike måter. Gjennom korsangen vil barn og unge som ønsker å utvikle stemmen sin få et faglig tilbud.

I tillegg til ukentlige øvelser, gjennomføres det konserter og opptredener. Korene opptrer både sammen og hver for seg.

Musikk

Kulturskolen instrumentalopplæring på følgende instrumenter:

 • Tverrfløyte
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Trompet/kornett
 • Alt-horn
 • Trombone
 • Baryton/euphonium
 • Tuba
 • Piano
 • Keyboard
 • Slagverk
 • Sang
 • Gitar
 • Bandsamspill (sang, gitar, bassgitar, keyboard, slagverk)

Vil du bli elev på kulturskolen?

Foresatt For at vi skal kunne registrere søskenmoderasjoner, er det viktig av søsken registreres med samme foresatt.

Mobiltelefonnummer Kulturskolen har et beskjedsystem som baserer seg på sms. Ved korte hastemeldinger, som ved avlysning av undervisning, vil vi sende en sms til mobiltelefonnummeret som blir oppgitt nederst på side 1 på søknadsskjemaet. Vær derfor nøye med at dette punktet utfylles.

Instrument Eleven må selv holde seg med instrument, da kulturskolen dessverre ikke har instrumenter til utleie. Pianoelever må ha piano å øve på, og keyboardelever må ha keyboard.

Tilleggsopplysninger Her kan det nevnes spesielle ting som kan hjelpe oss ved sammensetning av grupper. Ønsket tidspunkt for undervisningen kan oppføres. Eventuelle behov for tilrettelagt undervisning tas også med.

Skolekorps For dere som går i et skolekorps i kommunen, nevnes dette under merknader/ tilleggsopplysninger.

Søknadsskjema 

Elevpenger og annen info om elevplass

Betaling for skoleåret 2021-2022

·        Elevavgift: Kr 1750,- pr semester / 3500,- pr år. Satsene indeksreguleres hvert kalenderår.

·        Søskenmoderasjon: En av elevplassene betales fullt ut, 25% reduksjon på andre plasser. Samme moderasjon gis dersom samme elev har flere plasser.

·        Moderasjon ved kort semester: Dersom semesteret blir avkortet mer enn 2 uker pga forhold som kulturskolen er ansvarlig for, gis det også reduksjon på elevavgiften.

·        Skolepengene indeksreguleres ved nyttår.

·        Kursene Musikk fra livets begynnelse og Musikk i knehøyde koster kr 825.- og går over 8 ganger.

·        Elevavgift lav sats: Kr 250,- pr semester / kr 500,- per år hvis følgende vilkår er oppfylt:

Husstander med lav inntekt

Husstander med samlet brutto, skattepliktig årsinntekt under kr. 548.500.

For å få denne reduksjonen må brutto inntekt dokumenteres med spesifisert ligningsutskrift. Det kreves dokumentasjon fra begge foreldre/foresatte, evt. samboer.

Bli med - midler

Bamble kommune ønsker at alle barn, ungdommer og unge voksne skal ha mulighet til å delta på kultur-, idretts- og fritidstilbudene som tilbys i kommunen. Kommunen har i den anledning opprettet bli med-midlene. I tillegg til kommunen, bidrar Telemark Idrettskrets med tildelte midler fra Gjensidigstiftlesen. Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil de er brukt opp. Ordningen administreres av virksomhet for kultur.

For hvem: Barn og unge i alderen 0 til og med 26 år, som er berørt av lavinntekt.

Hva gis det støtte til: kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner som bidrar til at barn og unge, berørt av lavinntekt, kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Hvor mye: Ikke en øvre grense, men søkander vil bli vurdert i henhold til søknad. I ordningen kan det støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper, leirer og evt lommpenger ved deltakelse.

Hvem kan søke (på vegne av barnet/ungdommen): I utganspunktet ønsker vi at laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) står som søker etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter eller barnevernstjenesten og familier eller unge voksne kan også søke på bli med-midlene.

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med bli med-midlenes kontaktperson Karl-Fredrik Velle på 414 25 526 eller

karl-fredrik.velle@bamble.kommune.no.

Søk "Bli med - midler"

Elevplass

Når du får elevplass i kulturskolen, beholder du denne til du selv leverer en skriftlig utmelding eller går ut av videregående skole. Du må imidlertid bekrefte plassen hver vår.

Bindingstid

Man binder seg for et halvt år av gangen. Utmelding må skje skriftlig før 1. desember for vårsemesteret og før 1. august for høstsemesteret. Nye elever får tre ukers prøvetid fra første undervisningsdag. I denne perioden kan de fritt melde seg ut.

Venteliste

Kapasiteten i kulturskolen er dessverre ofte mindre enn behovet for elevplasser. Skolen opererer derfor med ventelister. Du vil få beskjed om utfallet av høstens opptak i juli. Dersom det åpner seg en mulighet for elevplass i løpet av neste skoleår, vil vi gi beskjed om dette.

Lærerne på kulturskolen

John Mikal Guldager

Rektor og korpsdirigent Rektor og korpsdirigent i Bamble kulturskole. Hovedinstrument er trompet. Har utdannelse som messingpedagog og faglærer i musikk med fordypning i musikkformidling. Har i mange år dirigert både skolekorps og voksenkorps.

Ingrid Nåvik Grønlund

Kordirigent, Sanglærer, Musikk fra livets begynnelse, Musikk i knehøyde, inspektør/ produsent.

Utdanning som musikk- og korpedagog fra Universitetet Oslo, Hamar lærerhøgskole og sanger/sangpedagog fra Complete Vocal Institute. Har tidligere vært ansatt både i grunnskole, videregående skole og høgskole, men har de siste årene jobbet i kulturskolesystemet. Dirigerer korene i korskolen i kulturskolen og gjennomfører Musikk fra livets begynnelse-gruppene. Jobber også som freelance sanger.

Bjørn Årseth

Keyboard, piano, trompet. Utdanning fra University of Northern Colorado (Master of Music). Jobber som småmessingpedagog og underviser også på piano/keyboard. Har erfaring som korpsdirigent, teatermusiker og musikklærer i grunnskolen.

Ronny Tegner

Keyboard, Bandsamspill. Utdanning fra konservatoriet i Kristiansand. Erfaring som frilans musiker i Pagan's Mind, og jobber ellers som lærer i grunnskolen.

Eva Stadven Nilsen

Piano. Utdanning ved Musikkonservatoriet i Oslo og fra universitetet i Oslo/Høyskolen i Bø i fagene musikk, pedagogikk og norsk. Tidligere har hun drevet egen musikkskole gjennom mange år, men har siden 2000 undervist på Bamble Kulturskole. Jobber også som lærer på Stathelle barneskole.

Åse Røseth

Åse Røseth har en bachelorgrad i Dans, Kunst og Kulturformidling med fordypning i moderne/samtidsdans fra Den Norske Balletthøyskole (2009), samt Praktisk-pedagogisk Utdannelse i Dans fra Universitetet i Stavanger (2015).
Hun har mange års erfaring fra både undervisning, koreografi, skapende arbeid og prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt med ulike målgrupper og ferdighetsnivå. 

Nina Gromstad

Korsang.

Steinar Borvik

Fløyte, saxofon og klarinett. Utdanning fra Høgskolen i Agder(musikkonservatoriet)rytmisk linje på saxofon. Jobber ellers som freelance musiker både nasjonalt og lokalt.

Frøydis Aslesen

Trombone, tuba, baryton, kornett og althorn. Utdanning fra Toneheim folkehøgskole, Universitetet i Stavanger og Det jyske musikkonservatorium i Aarhus. Hun har spilt i flere norske korps og orkestre, vært lærer ved flere kulturskoler, dirigert skolekorps og jobbet med Den kulturelle skolesekken. Hun spiller i tenThing brassensemble og i Telemark messingensemble.

John Olav Hovde

Gitar og bandsamspill. Utdanning som musikklærer fra Høgskolen i Telemark. Han har vært turnerende musiker i over ti år og har deltatt på en rekke innspiller. Lang erfaring med oppsetning av forestillinger og musikalske prosjekter. Har i en årrekke jobbet administrativt i musikkbransjen.

Kristian Grennes

Teater. Treårig utdannelse ved NISS - Skuespillerutdanningen. Har siden 2003 jobbet som freelance skuespiller og teaterinstruktør ved blant annet Brevik barne- og ungdomsteater, PIT, Aldebaran teater og på flere kulturskoler. Har erfaring fra produksjoner med Grenland Friteater, Sagliocco Ensemble, Vinge/Müller m.m. Er festivalsjef for Høstpunkt, en årlig kulturfestival i Skien.

Stig Sjøstrøm

Slagverk.

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2021
Kulturskolen

Besøksadresse:

Tønderveien 10a
3961 Stathelle