Formannskapets innstilling til Budsjett og handlingsplan er nå lagt ut til offentlig ettersyn

Bamble kommunestyre skal i møte den 08.12.2016 behandle forslag til Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020

Bamble kommunestyre skal i møte den 08.12.2016 behandle forslag til Budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020. Vedtak fattes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.  I medhold av kommunelovens § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 legges formannskapets innstilling ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling slik at alle interesserte kan komme med uttalelse om budsjettet og dets innhold.

Formannskapets innstilling, 17.11.16, samt Rådmannens budsjettgrunnlag 2017-2020 legges ut på servicetorget i Bamble rådhus og i biblioteket på Stathelle 23.11.2016. Dokumentene er også tilgjengelig her på Bamble kommunes nettside.  Henvendelser vedr. budsjettet kan rettes til servicetorget, rådhuset.


    Les hele instillingen med vedlegg her

Sist oppdatert: 05. mars 2018