Høring – Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 2016-2020

Høring – Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 2016-2020


Bamble kommune har utarbeidet et utkast til ny handlingsplan og legger denne ut for åpen høring.

Vi ber om at høringssvar sendes skriftlig til postmottak@bamble.kommune.no.

Høringen avsluttes 3 august 2016.06.15

Om høringsutkastet

En prosjektgruppe har gjennomført revisjonen på oppdrag fra kommunestyret.

Målet med revisjonen er å legge til rette for en forsvarlig og balansert alkoholpolitikk i kommunen som støtter opp under alkohollovens formål som er «å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære».

For å oppnå dette har prosjektgruppen hatt følgende effektmål:

-        tilrettelegge for en mer effektiv saksbehandling av slags- og skjenkebevillinger.

-        Tilpasse planen til gjeldende lover og forskrifter.

-        Enklere å henvise og finne fram i planen.

-        Gjennomføre alle lovpålagte kontroller.

Les høringsutkastet her


Prosjektgruppens medlemmer var:

Cato I Andersen                          Prosjektleder

Siri Klewe Arnesen                     SLT koordinator

Tonje Brastein Steinsvåg             Politisk sekretariat

Mette Halvorsen                          Folkehelsekoordinator

Sverre Walle                                 Lensmannen i Bamble

Knut Dennis Magnus                    Politiker

Magnar Kleiven                            Politiker