Status for alle planer

Oversikt over planstatus

Offentlig ettersyn /Høringer

Planer på høring/til offentlig ettersyn

Varsel om oppstart av planarbeid

Kunngjøring i avisa/varsel om oppstart

Vedtatte planer, detaljregulering, områderegulering, kommuneplanens areadel.

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Alle reguleringsplaner, detaljplaner, områdereguleringer, kommuneplanens arealdel kan sees oppdatert i Web-kart 

Oversikt over gjeldende kommuneplans arealdel 2014-2025 

Kommuneplanens arealdel (gjeldene dokumenter)

 

Sist oppdatert: 09. september 2021