Rådmannens utfordringsnotat er presentert

På et godt besøkt møte, med mange interesserte tilhørere, ble utfordringsnotatet presentert på Halen gård onsdag den 17.8.