Forhåndsstemming til valget 2017

Hvor og når kan du forhåndsstemme?

Vi har fått en del spørsmål om når og hvor man forhåndsstemmer til stortingsvalget 2017. Da velger vi å lage en oversikt under her som kan forklare det på en bra måte.

Forhåndsstemmegiving gjennomføres i perioden 10.august - 8. september på følgende steder: 

 Valglokale                                 Datoer  

  Klokkeslett 

 Bamble rådhus, servicetorget    10. august - 8. september 

  Mandag - Fredag 08:00 - 14:30

   Forhåndsstemmegivningen stenger     
       Fredag 8. september kl 13:00
 

 Bamble bibliotek, Stathelle  10. august - 8. september

 Tirsdager   10:00 - 19:00

 Onsdager   10:00 - 16:00

 Torsdager  10:00 - 16:00

 Fredager    10:00 - 16:00

 Lørdager    10:00 - 14:00

   Forhåndsstemmegivningen stenger
       Fredag 8. september kl: 12:00

 

Det blir gjennomført forhåndsstemmegivning på følgende institusjoner:

 Institusjon                                     Dato            

  Klokkeslett          

 Bamble helsehus  15. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Vest-Bamble aldershjem  16. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Herresenteret  17. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Krogshavn servicesenter  18. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Stahtelle servicesenter  22. august

  kl. 12:00 - 13:30

 

For mer informasjon om valget, klikk deg inn her:

VALG 2017