KUNNGJØRINGER - HVORDAN GJØRES DETTE I BAMBLE KOMMUNE?

Hvordan ønsker Bamble kommune å kunngjøre KUNNGJØRINGER fremover....en liten oppdatering.

KunngjøringerSom mange andre kommuner i Norge, henger Bamble seg på den digitale utviklingen som allerede er her, men som utvikler seg hver dag. For bare noen måneder siden ble alle kunngjøringer, absolutt alle, kunngjort med store annonser i alle lokalavisene våre. Dette er det nå slutt på. Kravene fra regjeringen sier at vi kun må kunngjøre noen få typer annonser et par ganger i måneden, i trykt media.

For å oppdatere dere på hvordan vi faktisk gjør det, vil dere fremover kun se kunngjøringer i avisene rundt reguleringsplaner. Alle andre kunngjøringer blir publisert på nettsidene våre. Hver 15. og 30/31. i hver måned vil dere finne en gul boks rett under søkefeltet på forsiden av kommunens websider. Her vil det stå listet opp hva som er de faktiske kunngjøringene. Er noe av dette interessant, klikker dere på linken under og kommer inn på siden som omhandler kunngjøringer. Her ligger alle sammen listet i rekkefølge, da er det bare å klikke seg inn på ønsket kunngjøring og en PDF fil åpner seg. På denne listen vil dere finne kunngjøringer som både er i avisen og ikke.

Derfor vil jeg flytte fokuset deres over på følgende side hvor alle vår kunngjøringer 2 år tilbake i tid ligger til enhver tid.

KUNNGJØRINGER

Sist oppdatert: 05. mars 2018