Kunngjøringer

Bamble kommune annonserer hver 15. og 30. hver måned med kunngjøringsannonser i avisene.

07.06.24 - Ledige leiligheter i Skipperhuset

To leiligheter med havutsikt er ledig i H. J. Stouslands Skipperhus i Langesund. Søknadsfristen er 20. juni 2024. 

Les nyhetssak

04.06.24 - Alkoholpolitisk handlingsplan ute på høring

Formannskapet vedtok høringsutkast til Alkoholpolitisk handlingsplan 30.05.2024 sak 34/24. Planen legges nå ut på høring, og du kan gi dine innspill innen 15. juli.

Les nyhetssak

31.05.24 -  Meddommerkandidater til offentlig ettersyn 

Formannskapet har lagt frem forslag til meddommerkandidater og skjønnsmedlemmer.

Listene under med forslag til kandidater ligger nå ute til offentlig ettersyn i to uker før kommunestyret skal foreta en endelig avgjørelse 13. juni. I denne perioden har enhver rett til å komme med innvendinger mot forslaget, og melde det til kommunen innen fastsatt frist, jf. domstolloven § 68.

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.

Meddommere tingretten

Meddommere lagmannsretten

Jordskifterett og skjønnsmedlemmer

24.05.24 - Forebyggende plan ute på høring

En forebyggende plan mot omsorgssvikt og adferdsvansker er ute på høring. Har du innspill? Vi hører gjerne fra deg.

Les nyhetssaken

21.05.24 - Oppstart av kommuneplanarbeid

Få informasjon om oppstarten av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Les nyhetssak

22.04.24 - Søker lokale til Fyret legesenter

Bamble kommune er på jakt etter et passende lokale til Fyret legesenter og ønsker tilbud på langtidsleie.  

Les nyhetssak

16.04.24 - Program for 8. mai i Bamble

Les nyhetssak

27.03.24 - Høring - innspill til klima og energiplanen

Forslag til Bamble kommunes nye kommunedelplan for klima og energi 2024-2032 er sendt ut på høring. Fristen for innspill er 10.05.24

Les nyhetssak

25.03.24 - Høring - Innspill til ny kommunikasjonsstrategi

Kommunestyret vedtok nylig å sende forslag til ny kommunikasjonsstrategi ut på høring. Du kan sende inn dine innspill frem til høringsfristen 25.04.24.

22.03.24 - Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Bamble kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024, og vil gjerne ha dine innspill innen 5. mai.

Les nyhetssak

08.03.24 - Fordeling av trenings- og øvingstider i kommunale idrettshaller og kulturlokaler 

Bamble kommune fordeler trenings-/øvingstid i kommunens idrettshaller og kulturlokaler for perioden august 2024 til juni 2025. Vi åpner nå for søknader om sesongleie og søknadsfristen er satt til er 2. april 2024. Les nyhetssak

01.03.24 - Eiendsomsskattelister til offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn fra 1.mars til 12.april 2024.

Listene ligger ute på Servicetorget i Langesund og er publisert på hjemmesiden

15.02.24 - Høring på planprogrammet

Bamble kommune ønsker innspill til planprogrammet for revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Fristen for å komme med innspill er 5.april 2024.

Les nyhetssak

29.01.24 - Lokal gebyrforskrift Bamble kommune

Bamble kommunestyre vedtok i møte 14.12.23 ny forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, forurensingsloven, konsesjonsloven og jordloven. Forskriften gjelder fra 01.01.24.

Her kan du lese gebyrforskriften som ble vedtatt.

27.11.23 - Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 på høring

Fristen for å komme med innspill er 10. desember 2023.

Se budsjettforslagene og les mer

27.10.23 - Kommunalt tilskudd til drift av private veier

Søknadsfrist er 17.11.2023

Les mer - Tilskudd til drift av private veier

18.09.23 - Høring - Forslag til lokal gebyrforskrift

Høringsfrist 31.10.23
Les forslaget til lokal gebyrforskrift

15.09.23 - Høring - Forslag til ny forskrift (folktevalgtes rett til godtgjøring)

Les nyhetssak

05.09.23 - Nominér kandidater til priser og stipender

Les nyhetssak

29.08.23 - Åpent møte i september: Kommunestyre

Tid: 17.00
Sted: Halen gård 
Møtet streames på Bamble kommunes web-TV

Kunngjøring 06.06.23

Lokaler i Cudriosgate 3 leies ut sommeren 2023

Kunngjøring 15.05.23

Disse partiene stiller til valg i Bamble

Kunngjøring 12.05.23

Skyssbåt-konkurranse Langøya-Langesund er offentliggjort

Kunngjøring 03.05.23

Program for 8. mai i Grenland

Kunngjøring 21.04.23

Natteravnoppdrag for lag og foreninger

Kunngjøring 18.04.23

Åpne møter i april/mai

Kunngjøring 28.02.23

Driftstilskudd til kulturforeninger 2023

Kunngjøring 27.02.23

Eiendomskatt 2023

Liste bolig- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Liste fritid- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Liste næring- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Kunngjøring 15.02.23

Innkalling og saksliste til årsmøte ved Bamble frivilligsentral

 

Kunngjøring 27.01.23

Strømstøtte til små virksomheter i Bamble 

Søknadsfrist er 19.02.23.

Kunngjøring 17.01.23

Nye Veier: E18 Gjerstad – Bamble – Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for
detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18
Tvedestrand – Bamble). Frist for innspill er 19.02.2023.

Varslingsbrev

Varslingskart

Kunngjøring 09.01.23

Hovedplan for vann og avløp 2023 - 2032 og Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2032 er ute på høring, med frist for innspill den 25.02.23. 

Les mer her

Kunngjøring 02.01.23

Kommunestyrets vedtak av forslag til forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven. Forskriften trer i kraft 01.01.23.

Saksutskrift - Revisjon gebyrforskrift for byggesak, plan, geodata, miljø og landbruk

Lokal forskrift for gebyrer

 

Kunngjøring 02.12.22

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 på høring

Les nyhetssak

Les innstillingen i sin helhet her

Kunngjøring 10.10.22

Kommunalt tilskudd til drift av private veier

Kunngjøring 15.09.22

Forslag til lokal gebyrforskrift etter plan og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, forurensningsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Offentlig høring

Kunngjøring 26.08.22

Legat til sosiale formål 2022

Kunngjøring 02.08.22

Barnehageplan på høring

Kunngjøring 17.06.22

Bamble kommunestyre vedtok i møtet 16.06.2022, K-sak 70/22, en endring i satsene for møtegodtgjørelse til Sakkyndig nemd og Klagenemd for eiendomsskattesaker. Endringene legges ut på høring i fire uker, med høringsfrist 15.07.2022.

Etter høringsfristens utløp legges endringsforskriften frem til endelig behandling i kommunestyremøtet 15.09.2022. Høringssvar kan sendes til postmottak@bamble.kommune.no

Endringsforskrift

Kunngjøring 30.05.22

Detaljregulering Kongens dam ute på høring

Kunngjøring 30.05.22

Ledig leilighet i H.J. Stouslands skipperhus

Kunngjøring 19.05.22

Ledige lokaler til kystkulturrelaterte aktiviteter

Kunngjøring 24.03.22

Forslag til innhold i kommuneplanens arealdel er ute på høring

Kunngjøring 28.02.22

Åpne politiske møter februar / mars

Kunngjøring 28.02.22

Skattelister - eiendomsskatt 2022

Kunngjøring 23.02.22

Årsmøte Bamble frivilligsentral

Kunngjøring 11.02.22

Driftstilskudd kulturforeninger 2022

Kunngjøring 25.01.22

Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Praktisk informasjon

Forslag til lokal forskrift

Saksutskrift 

Kunngjøring 29.10.21

Åpne møter i november 2021

Kunngjøring 22.09.21

Åpne møter i september 2021

Kunngjøring 21.09.21

Navnesak for Rugtvedt/Rugtveit/Nordre Rugtvedt/Søndre Rugtvedt

Kunngjøring 06.09.21

Nominer kandidater til årets priser og stipender før 15. september

Kunngjøring 02.09.21

Legat til sosiale formål 2021

Kunngjøring 18.08.21

E18 Tvedestrand-Bamble: Informasjonsmøter og åpne kontordager 

Kunngjøring 22.06.21

Politiske møter uke 25

Kunngjøring 10.06.21 

Åpne politiske møter i juni

Kunngjøring 16.04.21

Søknad om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne, skoleåret 2021/22

Kunngjøring 09.04.21

Dialogmøter om kommuneplanens arealdel

Kunngjøring 26.03.21

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap

Kunngjøring 25.03.21

Invitasjon til å leie Forpakterboligen på Langøya - Konseptbeskrivelse

Kunngjøring 23.03.21 

Ledig leilighet i H.J. Stouslands skipperhus

Kunngjøring 12.03.21

Bamble helsehus trenger fotterapeut og frisør

Kunngjøring 26.02.21

Kunngjøring av offentlige skattelister

Kunngjøringer 25.02.21

Åpne møter mars 2021

Kunngjøringer 05.11.20

Viktige møter november 2020

Kunngjøringer 22.10.20

Politiske møter oktober og november

Kunngjøringer 24.09.20

Ekstraordinære møter høsten 2020

Kunngjøringer 07.09.20

Høring - forslag til folkevalgtes rett til godtgjøring i Bamble kommune

Saksutskrift

Kunngjøringer 12.06.20

Valg av meddommere - Liste til offentlig ettersyn

Kunngjøringer 17.04.20

Åpne møter

Kunngjøringer 04.03.20

Bamble kommune søker meddommere 

Kunngjøringer 28.02.20

EIENDOMSSKATT 2020

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 1

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 2

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 FRITIDSBOLIGER

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 NÆRING

Kunngjøringer 12.02.20

Kunngjøringer åpne møter februar-mars

Kunngjøringer 31.01.20

Opptak av nye barn til kommunale og private barnehager i Bamble - 2020/2021

Kunngjøringer 14.01.20

Kunngjøringer åpne møter januar

Sist oppdatert: 10. juni 2024