Kunngjøringer

Bamble kommune annonserer hver 15. og 30. hver måned med kunngjøringsannonser i avisene. Kunngjøringene omhandler alt kommunen til daglig jobber med. Annonsene har til vanlig blitt lagt i sin helhet under nyheter på forsiden i tillegg til avisene.

Kunngjøring 06.06.23

Lokaler i Cudriosgate 3 leies ut sommeren 2023

Kunngjøring 15.05.23

Disse partiene stiller til valg i Bamble

Kunngjøring 12.05.23

Skyssbåt-konkurranse Langøya-Langesund er offentliggjort

Kunngjøring 03.05.23

Program for 8. mai i Grenland

Kunngjøring 21.04.23

Natteravnoppdrag for lag og foreninger

Kunngjøring 18.04.23

Åpne møter i april/mai

Kunngjøring 28.02.23

Driftstilskudd til kulturforeninger 2023

Kunngjøring 27.02.23

Eiendomskatt 2023

Liste bolig- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Liste fritid- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Liste næring- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Kunngjøring 15.02.23

Innkalling og saksliste til årsmøte ved Bamble frivilligsentral

 

Kunngjøring 27.01.23

Strømstøtte til små virksomheter i Bamble 

Søknadsfrist er 19.02.23.

Kunngjøring 17.01.23

Nye Veier: E18 Gjerstad – Bamble – Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for
detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18
Tvedestrand – Bamble). Frist for innspill er 19.02.2023.

Varslingsbrev

Varslingskart

Kunngjøring 09.01.23

Hovedplan for vann og avløp 2023 - 2032 og Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2032 er ute på høring, med frist for innspill den 25.02.23. 

Les mer her

Kunngjøring 02.01.23

Kommunestyrets vedtak av forslag til forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven. Forskriften trer i kraft 01.01.23.

Saksutskrift - Revisjon gebyrforskrift for byggesak, plan, geodata, miljø og landbruk

Lokal forskrift for gebyrer

 

Kunngjøring 02.12.22

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 på høring

Les nyhetssak

Les innstillingen i sin helhet her

Kunngjøring 10.10.22

Kommunalt tilskudd til drift av private veier

Kunngjøring 15.09.22

Forslag til lokal gebyrforskrift etter plan og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, forurensningsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Offentlig høring

Kunngjøring 26.08.22

Legat til sosiale formål 2022

Kunngjøring 02.08.22

Barnehageplan på høring

Kunngjøring 17.06.22

Bamble kommunestyre vedtok i møtet 16.06.2022, K-sak 70/22, en endring i satsene for møtegodtgjørelse til Sakkyndig nemd og Klagenemd for eiendomsskattesaker. Endringene legges ut på høring i fire uker, med høringsfrist 15.07.2022.

Etter høringsfristens utløp legges endringsforskriften frem til endelig behandling i kommunestyremøtet 15.09.2022. Høringssvar kan sendes til postmottak@bamble.kommune.no

Endringsforskrift

Kunngjøring 30.05.22

Detaljregulering Kongens dam ute på høring

Kunngjøring 30.05.22

Ledig leilighet i H.J. Stouslands skipperhus

Kunngjøring 19.05.22

Ledige lokaler til kystkulturrelaterte aktiviteter

Kunngjøring 24.03.22

Forslag til innhold i kommuneplanens arealdel er ute på høring

Kunngjøring 28.02.22

Åpne politiske møter februar / mars

Kunngjøring 28.02.22

Skattelister - eiendomsskatt 2022

Kunngjøring 23.02.22

Årsmøte Bamble frivilligsentral

Kunngjøring 11.02.22

Driftstilskudd kulturforeninger 2022

Kunngjøring 25.01.22

Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Praktisk informasjon

Forslag til lokal forskrift

Saksutskrift 

Kunngjøring 29.10.21

Åpne møter i november 2021

Kunngjøring 22.09.21

Åpne møter i september 2021

Kunngjøring 21.09.21

Navnesak for Rugtvedt/Rugtveit/Nordre Rugtvedt/Søndre Rugtvedt

Kunngjøring 06.09.21

Nominer kandidater til årets priser og stipender før 15. september

Kunngjøring 02.09.21

Legat til sosiale formål 2021

Kunngjøring 18.08.21

E18 Tvedestrand-Bamble: Informasjonsmøter og åpne kontordager 

Kunngjøring 22.06.21

Politiske møter uke 25

Kunngjøring 10.06.21 

Åpne politiske møter i juni

Kunngjøring 16.04.21

Søknad om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne, skoleåret 2021/22

Kunngjøring 09.04.21

Dialogmøter om kommuneplanens arealdel

Kunngjøring 26.03.21

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap

Kunngjøring 25.03.21

Invitasjon til å leie Forpakterboligen på Langøya - Konseptbeskrivelse

Kunngjøring 23.03.21 

Ledig leilighet i H.J. Stouslands skipperhus

Kunngjøring 12.03.21

Bamble helsehus trenger fotterapeut og frisør

Kunngjøring 26.02.21

Kunngjøring av offentlige skattelister

Kunngjøringer 25.02.21

Åpne møter mars 2021

Kunngjøringer 05.11.20

Viktige møter november 2020

Kunngjøringer 22.10.20

Politiske møter oktober og november

Kunngjøringer 24.09.20

Ekstraordinære møter høsten 2020

Kunngjøringer 07.09.20

Høring - forslag til folkevalgtes rett til godtgjøring i Bamble kommune

Saksutskrift

Kunngjøringer 12.06.20

Valg av meddommere - Liste til offentlig ettersyn

Kunngjøringer 17.04.20

Åpne møter

Kunngjøringer 04.03.20

Bamble kommune søker meddommere 

Kunngjøringer 28.02.20

EIENDOMSSKATT 2020

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 1

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 2

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 FRITIDSBOLIGER

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 NÆRING

 

Kunngjøringer 12.02.20

Kunngjøringer åpne møter februar-mars

Kunngjøringer 31.01.20

Opptak av nye barn til kommunale og private barnehager i Bamble - 2020/2021

Kunngjøringer 14.01.20

Kunngjøringer åpne møter januar

Kunngjøringer 22.11.19

Kunngjøring åpne møter november-desember

Kunngjøringer 15.11.2019 

Høring og offentlig ettersyn av utbyggingsavtale

Kostnader felles offentlig infrastruktur

Områdemodell for finansiering av offentlig infrastruktur

Overordnet utbyggingsavtale Grasmyr sør

Kunngjøringer 03.10.2019

Åpne møter

Kunngjøringer 20.09.2019

Åpne møter

Kunngjøringer 20.08.2019

Åpne møter

Kunngjøringer 30.06.2019

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Langesund sør

Kunngjøringer 31.05.2019

Åpne møter

Kunngjøringer 15.05.2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - godkjente listeforslag

Kunngjøringer 24.04.2019

Allment informasjonsmøte - Ny E-18 kommunedelplan Dørdal - Grimstad

Kunngjøringer 30.3.2019

Åpne møter i April 2019

Kunngjøringer 28.02.2019

Tid for å oppdatere lag- og foreningsregisteret

Vedtatte detaljreguleringer for Kjørstad Østre og Brotorvet vest

Kunngjøringer 15.02.2019

Åpne møter siste del av Februar

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Rådhusplassen, Stathelle

Kunngjøringer 31.01.2019

Åpne møter

Opptak av nye barn til kommunale og private barnehager i Bamble - 2019/2020

Kunngjøringer 15.01.2019

Åpne møter

Vedtatt områderegulering - Langrønningen

KUNNGJØRINGER 2019

Kunngjøringer 31.12.2018

Endring av reguleringsplan Finmarkstrand, detaljregulering Grenlandsbru, detaljplan Finmark østre og områderegulering Grasmyr

Kunngjøringer 30.11.2018

Åpne møter

Detaljreguleringer for Brotorvet Øst og Dammuren

Kunngjøringer 15.11.2018

Åpne møter

Fogdegården på Stathelle er ledig - Gratis til leie

Kunngjøringer 31.10.2018

Forslag til detaljregulering Brotorvet vest

Kunngjøringer 15.10.2018

Åpne møter

Kunngjøringer 30.09.2018

Åpner møter

Detaljregulering for Bjernetunet og Nesjarveien 3

Kunngjøringer 15.09.2018

Åpne møter

Forslag til områderegulering for Grasmye / varsel om oppstart av reguleringsplan Langesund sør

Kunngjøringer 15.08.2018

Åpne møter

Forslag til detaljplan - del av Finmark østre - Kastheia

Smietangen - Invitasjon til eiendomsutviklere og andre interessert

Kunngjøringer 15.06.2018

Åpent møte om detaljregulering for Brotorvet Øst

Høring/offentlig ettersyn - Revidert planforslag for Nedre Stathelle - Brotorvet Øst

Kunngjøringer 31.05.2018

Åpne møter

Reguleringer Langrønningen, Coop-Herre, Dammuren, Eik-Sundby og Fagerheim

Kunngjøringer 15.05.2018

Åpne møter

Reguleringsplan for Rugtvedt hovedkryss

Detaljregulering av ny Grenlandsbru - offentlig ettersyn

Detaljregulering for Nesjarveien - høring/offentlig ettersyn

Kunngjøringer 31.03.2018

Åpne møter

Vedtatt reguleringsendring - Trosby - Kjøya - tiltetning av boliger mm.

Tilskudd skogkultur 2018

Kunngjøringer 28.02.2018

Åpne møter

Endring av plan - Hydal bro / Detaljregulering for Strandsletta - Brevikstrand

Kunngjøringer 15.02.2018

Åpne møter

Offentlig ettersyn av detaljregulering Coop - Herre

Kunngjøringer 31.01.2018

Åpne møter

Opptak av nye barn til kommunale og private barnehager i Bamble

Kunngjøringer 15.01.2018

Åpne møter

Kunngjøringer 2018

Kunngjøringer 31.12.2017

Åpne møter

Offentlig ettersyn, forslag til reguleringsendring Rugtvedt hovedkryss

Kunngjøringer 15.12.2017

Åpne møter

Kunngjøringer 01.12.2017

Åpne møter

Kunngjøringer 15.11.2017

Åpne møter

Budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Kunngjøringer 31.10.2017

Åpne møter

Vedtatt reguleringsplan for Smietangen

Vedtatt 8 delplaner

Kunngjøringer 15.10.2017

Åpne møter

Influensavaksinering

Detaljregulering Stokkevannet 19 (21/281) og del av 21/5

Kunngjøringer 15.09.2017

Åpne møter

Høring - Lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Bamble kommune

Stor sentrumsnær tomt til salgs på Lenesås i Langesund

Kunngjøringer 31.08.2017

Åpne møter

Legat til sosiale formål 2017

Kunngjøringer 15.08.2017

Åpne møter

Åpent medvirkningsmøte - Strandsletta, Brevikstranda vest, Veitholmen

Kunngjøringer 15.07.2017

Åpne møter

Detaljreguleringer
         - Forslag Strandsletta  -Brevikstranda vest - Veitholmen
         - Vedtatt Nordre og Søndre Dampskipskaia i Langesund

Kunngjøringer 30.06.2017

Åpne møter

Kunngjøringer 15.06.2017

Åpne møter

Kunngjøringer 31.05.2017

Åpne møter

Detaljregulering for del av Trosby - Kjøya - offentlig ettersyn

Kunngjøringer 15.05.2017

Åpne møter

Offentlig ettersyn/høring av detaljregulering for Stokkevannsveien 19 (21/281) og del av 21/5

Detaljregulering Smietangen - omregulering/endring av plan ID 247 - offentlig ettersyn/høring

Kunngjøringer 30.04.2017

Åpne møter

Høring - forslag til ny forskrift om politivedtekt

Kunngjøringer 15.4.2017

Åpne møter

Detaljregulering Prestvika, del av Linaasgate og Rugtvedt/Høgenhei tunnel

Kunngjøringer 31.03.2017

Åpne møter

Detaljregulering for Dampskipskaiene i Langesund. - offentlig ettersyn/høring (AVIS)

Kurs i 50 timer samfunnsfag

Famtidas ungdomsskole - åpent møte med tema om svømmehall

Septiktømming

Leietaker søkes til Sundbykåsa gård

Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

Kunngjøringer 15.03.2017

Åpne møter

Kunngjøring av vedtatt detaljplan Croftholmsundet - del av Kverndalen

Driftstilskudd kultur- og idrettsforeninger

Priser og stipender 2017 med tilhørende vedtekter

Kunngjøringer 28.02.2017

Åpne møter

Kunngjøringer 15.02.2017

Åpne møter

Fettforskriften (høringsbrev) med tilhørende vedlegg

Kunngjøringer 31.01.2017

Åpne møter

Opptak av nye barn til barnehageåret 2017/2018

Eiendomsskatt 2017

Oppdatering av lag og foreningsregisteret

Kunngjøringer 15.01.2017

Åpne møter

Kunngjøring vedtatt - reguleringsplan for Lilletorget Langesund - AVISANNONSE

Kommunale avgifter

Kunngjøringer 2017

Informasjon om kunngjøringer

Kunngjøringer 15.12.2016 

Offentlig høring/ettersyn - Reguleringsplan for del av gbnr. 27/2 på Eik Sundby

Avisannonse

Kunngjøringer 15.11.2016

Åpne møter, Off. høring Bibliotekplan, Omregulering av del av Langesund sentrum - Linaaes gate (Off. høring), Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017 - 2020

Avisannonse

Kunngjøringer 31.10.2016

Åpne møter, Høring og off. ettersyn av utbyggingsavtale, gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Avisannonse

Kunngjøringer 15.10.2016

Åpne møter og influensavaksinering

Avisannonse

Kunngjøringer 30.9.2016

Åpne møter, Vedtatte reg.planer for Sekkekilen,Kullvikskotta, Smørviktangen Rakkestad, Rønningåsen pukkcerk, Sandvikalandet Alt.2

Avisannonse

Kunngjøringer 15.9.2016

Åpne møter, Arr. Bamble bibliotek, Off.høring / ettersyn - Reg.plan Lilletorvet Langesund og Forslag til omregulering del av Kverndalen - Croftholmsundet

Avisannonse

Kunngjøringer 31.8.2016

Detaljregulering: Langbakken - Tangvald, Priser og stipend fra Virksomhet Kultur, Legat til sosiale formål, Pårørendeskole demens, H.J. Souslands skipperhus - ledig leilighet, Friskvern i Skjærgårdshallen

Avisannonse

Kunngjøringer 15.6.2016

Åpne møter, Planstrategi 2016 - 2019 (Høring), Åpningstider Bamble bibliotek sommeren 2016

Avisannonse

Kunngjøringer 30.5.2016

  • Åpne møter
  • Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og medlemmer til jordskifteretten 2017-2020
  • Kunngjøring av vedtatt reg.plan Eik-Korsalen
  • Off. ettersyn /høring deataljreguleringsplan for Rønningåsen pukkverk
  • Forslag til lokal forskrift om tømming av septik og tilsyn av spredte utslipp (off. høring)

Avisannonse

Kunngjøringer 14.5.2016

Åpne møter, Priser og stipend, Vedtatt reg.plan Havsund, Vedtatt reg.plan Ørvik - Fagerheim

Avisannonse

Kunngjøringer 30.4.2016

Åpne møter, Brotherly Love, Sesongleie av idretts- og kulturlokaler

Avisannonse

Kunngjøringer 15.4.2016

Kurs 50 timer Samfunnskunnskap, Åpne møter, Brotherly Love (Historien om Langesunds berømte operasanger Lorentz Severin Skougaard)

Avisannonse 1         Avisannonse 2

Kunngjøringer 31.3.2016

Off.høring/ettersyn omregulering del av Grasmyr, Leie av salgsplass sommersesongen 2016

Avisannonse

Bredbånd i distriktene i Bamble – Vi trenger innspill!

Mangler du, eller har du mangelfull brebåndstilknytning? Bamble kommune vurderer å søke om statlige midler for utbygging av bredbånd i distriktene. Vi ønsker å høre både fra de som har behov for tjenesten og fra leverandører og eventuelle grunneiere som kan bidra. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 24. april 2016. 

Les mer

Kunngjøringer 15.3.2016

Åpent møte - kommunestyret, Vedtatt regulering - innseiling Grenland, Høring detaljregulering - Kullvikskotta ved Breisand

Avisannonse

Kunngjøringer 29.2.2016

Åpne pol. møter, Infomøte om nordre og søndre dampskipskai i Langesund, Omregulering del av Rakkestad m/Smørviktangen 

Avisannonse

Kunngjøringer 15.2.2016

Åpent møte, Barn på biblioteket, Bokbad, Tildeling av adressenavn, Omreguleing del av Eik - Korsalen

Avisannonse

Kunngjøring II 30.1.2016

Opptak av nye barn til private og kommunale barnehager i Bamble

Avisannonse

Kunngjøring I 30.1.2016

Åpent møte - Eiendomsskatt

Avisannonse

Kunngjøringer 15.1.2016

Åpne møter
Omregulering del av Plan for ny E-18 Rugtvedt - Dørdal - Døgnhvileplasser ved Langrønningen.

Avisannonse

Kunngjøringer 31.12.2015

Åpent møte 

Avisannonse

Kunngjøringer 15.12.2015

Åpent møte
H.J Souslands skipperhus - ledig leilighet
Omregulering Ørvik - Fagerheim

Avisannonse

Kunngjøring 30.11.2015

Åpent møte - Kommunstyret 10. desember
Live på Web-TV

Avisannonse

Kunngjøringer 15.11.2015

Åpne møter

Avisannonse 14.11.2015

Kunngjøringer 30.10.2015

Åpne møter

Avisannonse 31.10.2015

Kunngjøringer 15.10.2015

Influensavaksinering uten timebestilling

Avisannonse 15.10.2015

Kunngjøringer 30.9.2015

Åpne møter

Avisannonse 30.9.2015

Kunngjøringer 15.9.2015

Influensavaksinering
Åpen brannstasjon
Legat til sosiale formål

Avisannonse 15.9.2015

Kunngjøringer 31.8.2015

Åpne møter

Avisannonse 31.1.2015

Kunngjøringer 15.8.2015

Åpne møter
Priser og stipend
Valg av nytt eldreråd
Valg av nytt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Avisannonse 15.8.2015

Kunngjøringer 31.7.2015

Leie av salgsplass høst / vintersesongen 2015 / 2016

Avisannonse 31.7.2015 

Kunngjøringer 15.07.2015

Kunngjøring om vedtak - Hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Bamble kommune 
Kunngjøre vedtatt reguleringsplan - Lenes Ås - boligområde

Avisannonse i PDF

Kunngjøringer 30.06.2015

Skolestart 2015/2016
Offentlig ettersyn/høring av reguleringsplan for Sekkekilen

Avisannonse i PDF - skolestart

Avisannonse i PDF - reguleringsplan Sekkekilen 

Kunngjøringer 15.06.2015

Åpne møter
Vedtatt reguleringsplan Østre Bukta - Langholmen
Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering - av dagligvareforretning Coop på Herre
Forslag til omregulering for del av Rafnesåsen

Avisannonse i PDF

Kunngjøringer 30.05.2015

Åpne møter

Avisannonse i PDF

Kunngjøringer 15.05.2015

Åpne møter
Septiktømming i Bamble kommune

Avisannonse i PDF

Kunngjøringer 30.4.2015

Åpne møter
Kurs i 50 timer samfunnskunnskap

Avisannonse i PDF

Kunngjøringer 15.04.2015

Åpne møter
Forslag til omregulering for deler av plan for Meikjær v/E-18
Forslag til Detaljreguleringsplan Hafsund for del av eksisterende plan på gnr. 85/3 m.fl.

Avisannonse i PDF

Kunngjøringer 31.03.2015

Leie av salgsplass sommersesongen 2015
Priser på innløsning av festetomter
Priser for tilleggstomter

Åpne avisannonse i PDF 

Kunngjøringer 14.03.2015

Åpent møte i kommunestyre
Kunngjøring av vedtatt områderegulering

Åpne avisannonse i PDF

Kunngjøringer 28.02.2015

Åpne møter
Septiktømming
Forslag til reguleringsendring innenfor gjeldende plan - Eik Asvall øst - Makeskifte
Forslag til anbefalt reguleringsplan for del av Isnes og Vedre Vallekjær
Kunngjøring av vedtatt - omregulering Valle - Eikvika
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering Eik gravlund

Åpne avisannonse i PDF

Oppdater foreningsregisteret
8 forskjellige typer driftstilskudd
Priser og stipender

Åpne avisannonsen i PDF

Last ned utfyllende informasjon om hvert tilskudd

Kunngjøringer 14.02.2015

Åpent møte

Åpne avisannonse i PDF 

Kunngjøringer 31.01.2015

Opptak av barnehageåret

Se annonse del 1

Eindomsskatt og varsel om oppstart 

Se annonse del 2

Kommunestyremøte 12. februar 2015 på Halen Gård

Se annonse del 3

Kunngjøringer 15.01.2015

Se annonse 

Åpne møter
Kommunale gebyrer 2015 - oppdatert

Sist oppdatert: 06. juni 2023