Hvem fortjener pris?

Sist oppdatert: 21. september 2021

Husk å nominere kandidater til årets priser og stipender før 15. september.

Bamble kommune kan hvert år dele ut en rekke ulike priser og stipender innenfor idrett og kultur. Følgende priser og stipender er til utdeling:

*Byggeskikkpris
*Kulturstipend
*Idrettsstipend
*Barne- og ungdomspris
*Frivillighetspris
*Kulturpris  

Alle kan foreslå kandidater de synes fortjener en pris. Kommunen vår er full av ildsjeler og kulturpersoner som er svært verdifulle for lokalsamfunnet.

Har DU noen du tenker på? Send inn forslag på eget skjema.

Her finner du oversikt over alle tidligere prismottakere i kommunen. 

Prisene tildeles politisk før jul 2021.

Bilde øverst: Fjorårets vinner av Kulturprisen, Knut Bjerke. 
Foto: Anette Skaugen Guldager