Priser og stipender - nominér dine favoritter!

Sist oppdatert: 05. september 2023

Sjekk hvilke kategorier som gjelder og send inn forslag før 10. oktober.

Hvert år deler Bamble kommune ut priser i kategoriene kultur, idrett, frivillighet, barne- og ungdomsarbeid og byggeskikk. 

Alle innbyggere er velkommen til å nominere kandidater. Både enkeltpersoner og grupper kan foreslås. Kandidater som er nominert tidligere kan fremmes igjen. Fristen er 10. oktober.

Bamble kommune har en rekke talentfulle og initiativrike innbyggere, frivillige og organisasjoner, som alle gjør en uvurderlig innsats for lokalmiljøet. Vi har også mange flotte bygninger som fortjener en påskjønnelse - både nybygg og restaureringsprosjekter. 

Enkelt nominasjonsskjema finner du her, eller du kan sende forslag på e-post til postmottak@bamble.kommune.no

Vi håper mange vil bruke denne muligheten til å fremheve gode kandidater! 

Prisutdelingen finner sted i desember 2023. Vinnerne får heder og ære, diplom og inntil 10.000 kroner.

Les mer om priser og stipender i Bamble kommune