Legat til sosiale formål 2022

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Fra dette legatet deles det ut midler til vanskeligstilte personer tilhørende i Bamble kommune. Søknadsfrist er 1. oktober

I år er det totalt 5000 kroner som kan deles ut. Det må søkes på eget søknadsskjema. Se også regler for tildeling av legatmidler

Alle søknader behandles strengt konfidensielt. Det er Bamble legatstyre som foretar tildeling av midler. Dette gjøres i god tid før jul hvert år.  

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på denne siden

Ved spørsmål, kontakt oss på postmottak@bamble.kommune.no eller tlf. 35 96 50 00