Søknadsskjema

Søknadsskjema

Velferd

Samfunn

Oppvekst

Kultur

Skjemaoversikt

Skjemaoversikt elektroniske skjema sortert alfabetisk og sortert etter katagorier

Informasjon om elektroniske skjema

Elektroniske skjema kan du fylle ut og sende direkte fra din datamaskin. Du har fire muligheter for å registrere deg: 

  • MinID - med kode fra SMS eller PIN-kodebrev
  • BankID - med kodebrikke fra banken din
  • Buypass - med smartkort og kortleser
  • Commfides - med USB-pinne

Disse valgene blir synlige når du velger å logge inn.

Du har da muligheter for å mellomlagre skjemaet som du ikke har ferdigstilt og sende inn senere. Du trenger ellers ikke å være innlogget for å sende skjemaet, men du kan ikke lagre det.

Veiledning

Veiledning for utfylling av elektroniske skjema er til en viss grad til stede  i alle skjema, men trengs mer hjelp, ta kontakt med Servicetorget i kommunen: 35 96 52 40. Søknadsskjema på papir finnes på Servicetorget.

Legat til sosiale formål

Legatets formål er sosialt vanskeligstilte personer tilhørende i Bamble kommune.

Søknadsfrist er 1. oktober hvert år. Det må søkes på eget søknadsskjema. Se også regler for tildeling av legatmidler.

Alle søknader behandles strengt konfidensielt. Det er Bamble legatstyre som foretar tildeling av midler. Dette gjøres i god tid før jul hvert år.

Regler for tildeling av legatmidler     Søknadsskjema

 

Sist oppdatert: 01. mars 2022