Legat til sosiale formål 2021

Sist oppdatert: 21. september 2021

Fra dette legatet deles det ut midler til vanskeligstilte personer tilhørende i Bamble kommune. Søknadsfrist er 1. oktober

I år er det totalt 15 000 kroner som kan deles ut. Det må søkes på eget søknadsskjema. Se også regler for tildeling av legatmidler.  

Alle søknader behandles strengt konfidensielt. Det er Bamble legatstyre som foretar tildeling av midler. Dette gjøres i god tid før jul hvert år.  

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

 

Ved spørsmål, kontakt:
postmottak@bamble.kommune.no
eller Servicetorget på tlf. 35 96 50 00