Opptak av nye barn til barnehagene i Bamble kommune

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak av nye barn.

BarnehagesøknadRett til barnehageplass
Barn som fyller 1 år innen utgangen av august, eller er eldre, har rett til barnehageplass i løpet av august. Barn som fyller 1 år i september og oktober har rett til plass i løpet av den måneden de fyller 1 år. Det er også forventet at Stortinget i løpet av våren 2017 vedtar at barn som fyller 1 år i november gis rett til plass innen utgangen av november.

Barnet har rett til plass i den kommunen barnet er bosatt og ikke i en bestemt barnehage. Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen søknadsfristen som 1. mars.

I Bamble er det, fra august 2017, ledige plasser ved følgende barnehager.


Kommunale barnehager

Nustad barnehage

35965933

Falkåsen kunst – og

kulturbarnehage (3-6 år)

 

35976401

Sundby barnehage

35972619

Rønholt barnehage

35965795

Falkåsen barnehage

Avd. Lyngbakken (0-3år)

 

35961055

Uksodden barnehage

35966431

Grasmyr barnehage

35965920

 

 


Private barnehager

Tirilltoppen barnehage

35960977

Grashoppa barnehage

35966536

Solstua kulturbarnehage

35963800

Stokkevannet barnehage

35976560

Barnehagen Marthas Hage

35960600

 

 


De som ikke har barnehageplass inneværende barnehageår, må søke på nytt.

De som ønsker å bytte barnehage fra august, må søke på nytt.

Mer informasjon

Søknadsskjema


SØKNADSFRIST:  1.  MARS 2017
Alle vil motta svar innen 1. april 2016