Legat til sosiale formål 2019

Fra dette legatet kan det i år totalt deles ut inntil kr. 10 000,- til vanskeligstilte personer i Bamble.

Søknad skrives på fastsatt skjema som finnes på Grønn knapp under.
Se også «Regler for tildeling av legatmidler».
Søknadsskjema kan også hentes på servicetorget på Bamble rådhus.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. oktober 2019. Søknader mottatt etter denne dato blir ikke behandlet.

Søknaden sendes til:
Bamble kommune v/ Legatstyret
Pb. 80
3993 Langesund

Sist oppdatert: 02. januar 2020