Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Bamble kommune har ny rusmiddelpolitisk handlingsplan ute til høring.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan sendes med dette ut til høring.

Høringsfristen settes til 03.01.20. Høringsinnspill sendes til Postmottaket og merkes «Rusmiddelpolitisk handlingsplan».

Planen ligger under HØRINGER

Sist oppdatert: 30. januar 2020