Åpent Teams-møte om gassveien

MANDAG 08. JUNI INVITERER VI TIL ET ÅPENT NETTMØTE PÅ TEAMS OM GASSVEIEN.

MØTET VIL VÆRE PÅ MANDAG 8.JUNI 2020 KL.17.00 -19.00.  

Detaljregulering Rugtvedt – Surtebogen (gassvegen) er ute på offentlig ettersyn i perioden 30.4 – 25.6.2020.  

Her ser du planene for "gassveien" og film med de ulike alternativene

Agenda for møtet:

1.    Virksomhetsleder for Næring, miljø og samfunnsutvikling v/Finn Roar Bruun orientering om status for planprosessen.  

2.    Statens Vegvesen v/Ragnar Grøsfjeld informerer om reguleringsplanens ulike forslag.  

3.    Åpner for spørsmål  

4.    Veien videre.    

 

Vi gjør oppmerksom på de som ikke er invitert via brev, men ønsker å delta på Teams-møte kan ta kontakt med Bamble kommune v/Virksomhetsleder Finn Roar Bruun og få tilsendt en «link» på mail til å logge seg på og følge møte.  

 

Velkommen! :)

Sist oppdatert: 18. oktober 2020