Her kan du se de nye planene for «gassveien»

Se video som viser de ulike forslagene for fylkesvei 353 Rugtvedt –Surtebogen (gassveien).

Ny reguleringsplan i 2020 skal erstatte den som ble laget 15 år tidligere.

De opprinnelige hovedmålene var å løse miljøproblemene knyttet til støy og trafikksikkerhet langs eksisterende vei (spesielt strekningen Rugtvedt–Findal), sikre en ensartet veistandard, redusere ulykker, sikre god kontakt mellom E18 og industrien og etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Ny vei vil erstatte den gamle mellom Rugtvedt og helt fram til der den møter veien som ble bygget i starten av 70-årene i Surtebogen.

Nedenfor kan du se to videoer som viser de ulike forslagene for gassveien.

Blå 

Lilla

Her kan du også se ALLE DOKUMENTENE I SAKEN 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020