Detaljregulering for FV.353 Rugtvedt - Surtebogen (gassvegen)

ÅPENT TEAMSMØTE MANDAG 8.jUNI 2020 KL.17.00 - 19.00

Åpent Teamsmøte mandag 8.juni kl.17.00 - 19.00.

Her ligger Power pointen som ble vist på Teamsmøte.

20200608_Fv. 353 Infomøte -Power point fra Ragnar Grøsfjeld.

Plan, planbeskrivelse og bestemmelser, annonse, saksfremstilling og vedtak.

 

Plankart_FV.353  Rugtvedt - Surtebogen samlet i 9 plankart (gassvegen)

Planbeskrivelse_Fv353 Rugtvedt-Surtebogen.pdf

Reguleringsbestemmelser_Fv353 Rugtvedt-Surtebogen_blå.pdf

Reguleringsbestemmelser_Fv353 Rugtvedt-Surtebogen_Lilla.pdf

Oversendelsesskriv - offentlig ettersyn.pdf

annonse - offentlig ettersyn.pdf

sakfremstilling - saksutskrift.pdf

Vedtak - formannskapet.pdf

Tekniske data - delt i 3 deler

Tekniske data Rugtvedt - Surtebogen del 1.pdf

Tekniske data Rugtvedt - Surtebogen del 2.pdf

Tekniske data Rugtvedt - Surtebogen del 3.pdf

Støyrapport og Ros-analyse

Støyrapport_Fv353 Rugtvedt-Surtebogen_med_vedlegg.pdf

20190911_ROS-analyse_fv 353 Rugtvedt Surtebogen.pdf

Rapporterter, alternativvurdering og miljøteknisk grunnundersøkelser

20191107_Rapport_Alternativvurdering_Fv353 Rugtvedt-Surtebogen.pdf

20190319_Vurderingsrapport fv353_Skjerke.pdf

20190502_Vurderingsrapport fv353-Findal området.pdf

FV353_Rugtvedt_Surtebogen_miljøteknisk grunnundersøkelse.pdf

Rapport fra Arkeologisk registering

20190510_Rapport fra arkeologisk registrering - Reguleringsplan for fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen - Bamble kommune med vedlegg.pdf

20200203_Rapport fra arkeologisk registrering - Reguleringsplan for fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen - Bamble kommune med vedlegg.pdf

Naturmiljøvureringer

Havreåkerbekken_bekkelukking.pdf

Havreåkerbekken_Vedlegg 1 NevinaRapportHavreåkerbekken.pdf

Naturmiljøvurdering_rapport.

NOTAT Supplerende naturtypekartlegging av Skjerkeåsen - Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen.pdf

 

Film 

Rs blå.mp4

Rs lilla.mp4

 

Sist oppdatert: 09. juni 2020