Skal barnet ditt begynne i barnehagen til høsten?

Husk søknadsfristen 1. mars.

Bamble kommune minner om søknadsfristen for opptak til barnehagene i Bamble fra høsten 2020. Opptaket gjelder både kommunale og private barnehager.

Rett til barnehageplass
Ifølge barnehageloven har barn som fyller ett år i august eller er eldre, rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år. 

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt, men ikke i en bestemt barnehage. Rett til barnehageplass forutsetter at det er søkt om plass innen søknadsfristen. Søkere som ikke er tildelt plass inneværende barnehageår, må søke på nytt om plass fra august.  

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Vær tidlig ute og søk allerede nå.
Klikk her for søknadsskjema

Foto:Tore Hammersmark

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020