Ny lokal forskrift

Sist oppdatert: 21. september 2021

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune, 08.05.2021

Lokal forskrift vedtatt av Bamble formannskap 08.05.21.

Forskriften gjøres gjeldende fra og med 10.05.2021 kl. 00.00 til og med 25.05.2021 kl. 23.59.

Besøk i eget hjem
Forbud mot flere enn 5 personer på besøk i privat hjem, hage eller hytte. Beskyttede (fullvaksinerte og personer som har mottatt sin 1. dose for mer enn 3 uker siden, eller som har gjennomgått Covid -19 siste 6 måneder) kan behandles som husstandsmedlemmer, og trenger derfor ikke telles som besøkende.

Forbud mot arrangementer
Ved begravelser, bisettelser og seremonier ved grav er det ikke tillatt med flere enn 50 personer i faste, tilviste plasser.

Fritidsaktiviteter og breddeidrett
Stans i all organisert fritidsaktivitet og breddeidrett for alle over 13 år, herunder også organisert trening i regi av treningssentre utenfor senterets lokaler. Organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt både inne og utendørs.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringsteder
For serveringssteder gjelder følgende:
Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for familier som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter.

Kapasitetsbegrensning i kollektivtrafikken
Det skal kun benyttes inntil 50% av kapasiteten i kollektivtrafikken i kommunen.

Se hele forskrift 08.05.21

NB! Denne forskriften gjelder fra natt til mandag, og vil erstatte forskrift av 06.05.21. 

Bamble kommune presiserer at lokal forskrift kommer i tillegg til statlig fastsatt forskrift i tråd med covid -19 forskriftens kapittel 5B. Dette betyr at i den aktuelle tidsperioden gjelder både kapittel 5B og lokal forskrift.

Tiltaksnivå 5B

Se nyhetssak om innføring av tiltaksnivå B