Psykisk helse- og avhengighetsteam

Vi kan alle i perioder av livet ha behov for noen å snakke med og hjelp til å komme oss når vi har det vanskelig.

Siden høsten 2018 har Psykisk helseteam og avhengighetsteam slått seg sammen til et tverrfaglig team med felles avdelingsleder, Kristin Thomassen. Vi er til sammen 14 terapeuter med grunnutdanninger som sykepleier, vernepleier, sosionom og barnevernspedagog. Alle terapeuter har videreutdanning innenfor psykisk helse eller rus, og noen har også tilleggsutdanning innenfor eksempelvis traumer, kognitiv terapi, psykoedukativt familiesamarbeid og aktivitet.

Vi kan alle i perioder av livet ha behov for noen å snakke med og hjelp til å komme oss når vi har det vanskelig. Vi i psykisk helse- og avhengighetsteam er derfor opptatt av at det skal være enkelt og raskt å komme i kontakt med oss. Vi har derfor etablert «et nummer inn» som er bemannet av en av våre terapeuter hver dag. Du kan også maile oss, få henvisning via din fastlege, søke via kommunens hjemmesider eller besøke oss i våre lokaler. Det er ingen ventelister hos oss og alle som henvender seg får tilbud om en førstesamtale.

Det er viktig for oss å sikre oss at den hjelpen vi gir oppleves nyttig for den som mottar den. Det som er hjelpsomt for en behøver ikke oppleves hjelpsomt for neste. Vi har derfor endret fokus i våre tjenester fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg». For å sikre oss at den hjelpen vi gir fungerer innhenter vi systematiske tilbakemeldinger fra de som besøker oss via et program på IPAD som heter Feedbackinformerte tjenester.
Ta kontakt med oss, vi har bred kompetanse enten utfordringene dine dreier seg om ulike psykiske problemer, livskriser, pårørendeveiledning eller avhengighet.

Ring oss: 48 16 50 77
Mail oss: psykisk.helseteam@bamble.kommune.no
Besøk oss: Falkåsveien 8, 3960 Stathelle
Eller fyll ut en søknad på Bamble kommune sine hjemmesider www.bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 21. september 2021