Søk støtte til sosiale formål

Sist oppdatert: 21. september 2021

Vi minner om at Bamble kommune deler ut 15 000 kroner til sosiale formål, eksempelvis utgifter i forbindelse med barns aktiviteter. Søknadsfristen er 1. oktober.

Det er totalt 15 000 kroner som kan deles ut, og det må søkes på eget søknadsskjema. Se også regler for tildeling av legatmidler.  

Alle søknader behandles strengt konfidensielt. Det er Bamble legatstyre som foretar tildeling av midler. Dette gjøres i god tid før jul hvert år.  

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her  

Ved spørsmål, kontakt:
postmottak@bamble.kommune.no
eller Servicetorget på tlf. 35 96 50 00