Vi er godt i gang

Nyhetsoppdatering vaksineprogrammet Bamble kommune - uke 5.

Bamble kommune har siden desember jobbet ukentlig med planlegging og koordinering av vaksinering mot covid – 19 sykdommen. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

En innbygger får vaksine
En innbygger får her sin koronavaksine av sykepleier Lena L. Halvorsen - Bamble kommune. Foto: Bamble kommune

 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Det er Bamble kommune som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Bamble kommune har fra starten av vaksineprogrammet aktivt brukt fastlegene til gjennomføringen av vaksineringen lokalt.


Status vaksinasjonsprogrammet Bamble kommune
Bamble kommune har kommet godt i gang med vaksinasjonen av kommunens innbyggere.

Vaksinasjon av beboere i kommunale institusjoner har vært prioritert først. Sykehjem og de fleste døgnbemanna boliger er vaksinert med dose 2. Hittil har vi vaksinert totalt 542 personer som har fått 1. dose (pr. 04.02.21), og det 98 personer som har fått 2. dose (pr. 04.02.21).

Oppdatert daglig statistikk finner du her: Koronavaksinasjonsstatisikk

Bamble kommune er så langt fornøyd med logistikk og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Lokale løsninger oppleves robust og fornuftige, og vi har ikke møtt på noen store utfordringer hittil. Det er varierende mengder doser som kommer inn til Bamble, dette kan være utfordrende med tanke på langtidsplanlegging, men en opplever god kapasitet på vaksinatørene.

Arbeidet i Bamble kommune koordineres av en egen vaksinasjonsgruppe som har ukentlige møter. Hittil har tilbakemeldingen vært positive, og Bamble kommune håper vi får økte doser slik at vi får vaksinert befolkningen i løpet av kort tid.

Bamble kommune ønsker å rette en stor takk til fastlegene og våre vaksinatører, de gjør en strålende jobb. I Bamble kommune har fastlegene en nøkkelrolle, og de bidrar til vaksinasjon - som er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Fastlege Une Beck
Fastlege Une Beck ved Langesund legesenter. Une er en av mange fastleger som jobber med vaksinering i Bamble kommune. Vi retter en stor takk til alle legekontorene. Foto: Bamble kommune

Vaksine er gratis
Regjeringen har bestemt at vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.

Om vaksinering – vi ringer deg
Fastlegekontorene vaksinerer sine listepasienter, og tar kontakt med sine pasienter. Vi ringer deg slik situasjonen er per nå, ved endring går vi ut med ny beskjed. Personer som ikke har fastlege i Bamble blir kontaktet av kommunens vaksinasjonstelefonen for korona. For de personer vi ikke får kontakt med pr. telefon, så sender vi et brev til bostedsadressen.

Slik foregår vaksinasjonen
Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom.
Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Etter vaksinasjon
Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Vaksinasjonstelefon
Bamble kommune har opprettet en egen vaksinasjonstelefon, her kan du ringe hvis du har spørsmål vedrørende vaksineringen.
Telefonnummer vaksinasjonstelefon: 35 965050. Telefon er åpent alle ukedager kl. 10-14.00.

Prioriterte grupper
Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå (oppdatert FHI pr. 29.01.21):
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år m/sykdommer/tilstander med høy risiko
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år

Hvor foregår vaksineringen
I Bamble kommune foregår primært vaksineringen på fastlegekontorene. Bamble kommune har også et felles vaksinasjonskontor på Falkåsveien 8 hvor det legges til rette for vaksinering for utvalgte målgrupper/personer.

Vaksinasjonsteam Bamble kommune
Vaksineringsteam ved Falkåsveien 8. Klare til å ta imot innbyggere som skal ha vaksine. Foto: Bamble kommune

Transport
Hvis det viser seg at transport til fastlegekontor/vaksineringsted er vanskelig, kan Bamble kommune være behjelpelig med transport (egen kommunal bil). Den enkelte kan her kontakte vaksinasjonstelefon: 35 96 50 50.

Hjemmevaksinering
Vaksinering i hjemmet kan bli aktuelt for innbyggere med særskilt behov. Dette krever noe mer tilrettelegging, og det kan påregnes noe ventetid i vaksinekøen. Vaksineringen må da gjøres av et eget mobilt team. Har du spørsmål vedrørende hjemmevaksinering, ta kontakt med din fastlege.

Oppdatert informasjon finner du her:

Koronavaksine

 

 

 

 

Sist oppdatert: 21. september 2021