Er solceller søknadspliktig?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Vurderer du å bygge solceller på egen bolig eller fritidseiendom? Husk å sjekke forholdene på eiendommen, for å se om tiltaket er søknadspliktig.

Mange lurer på om det er nødvendig å søke om tillatelse. Selv om Bamble kommune er positive til økt bruk av fornybar energi, er det noen ting som er viktig å undersøke før du går i gang.  

Spørsmålet om søknadsplikt avgjøres av to forhold:

1.       Er det begrensninger i reguleringsplanen for stedet? Sjekk på nett: https://grenlandskart.nois.no/gig_sok_bamble.htm#loaded

2.       Vil solcellene endre byggets og fasadens karaktér? Dvs. blir det en vesentlig endring i forhold til dagens situasjon? Vær spesielt oppmerksom i områdene i 100-metersbeltet mot sjø og i Langesund og Stathelle der det er særlige hensyn til bygningsmiljø. For mange andre områder er det ikke slike hensyn å ta, og montering på tak er kurant. 

Disse to punktene er du som tiltakshaver ansvarlig for å undersøke og vurdere selv. Hvis reguleringsplanen ikke setter begrensinger til takform eller takmateriale, og solcellene ikke endrer byggets karaktér – da er det ikke søknadspliktig. I motsatt fall er det søknadspliktig, og du må søke med vanlige skjemaer:  https://www.bamble.kommune.no/tekniske-tjenester/byggesak/

 

Foto: Magdalena Mianowicz