Husk å søke om koronamidler

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune har mottatt over 2 millioner kroner som skal fordeles til lokale virksomheter. Søknadsfristen er førstkommende fredag!

Ordningen vil bli rettet mot serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører.

Søknadsfrist er 21. januar 2022

 

Støtte til lokalt næringsliv

Regjeringen fordeler nå 708 millioner kroner gjennom den kommunale kompensasjonsordningen for å hjelpe lokalt næringsliv gjennom en ny periode med inngripende koronatiltak. 500 millioner skal benyttes til å kompensere reisearrangører, serverings- og overnattingsvirksomheter, mens 208 millioner kroner rettes utelukkende mot serveringsbransjen.

Bamble kommune har mottatt 2.037.000 kroner til fordeling fra ordningen som vil bli rettet mot serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører.

For mer informasjon om kompensasjonsordningen, og hvem som kan søke, finner du ved å klikke på lenken.